Hyppää pääsisältöön

Kehitä yritystäsi TAMKin konsulttien avulla

TAMK on mukana ELY-keskuksen yritysten kehittämispalveluiden konsultointiverkostossa. Yritysten kehittämispalvelut ovat TAMKin toimintojen ydintä.

Mitä ovat konsultointipalvelut?

ELY-keskuksen konsultointiverkosto

Konsultointipalvelut on suunnattu paikkansa vakiinnuttaneille, pienille ja keskisuurille yrityksille. Pääsääntöisesti yrityksellä on oltava vähintään yksi tilikausi takanaan ja sen tulee työllistää vähintään yrittäjä tai yksi työntekijä.

Palvelussa saat avuksesi koneneen konsultin kehittämään yritystäsi. Voit valita itsellesi sopivan asiantuntijan ELY-keskuksen konsultointiverkosta. TAMK on ollut mukana verkostossa palvelun alusta alkaen.

Palvelu räätälöidään aina yrityksesti tarpeesta käsin. Tyypillisesti konsultoinnin kesto on 2–5 arkipäivää ja hinta 300 € + alv /päivä.

Palveluun hakeminen tapahtuu sähköisesti ELY-keskuksen verkkosivujen kautta.

Lue lisää ELY-keskuksen sivuilta

TAMKin konsultit

TAMKin konsulttien mukana saatte avuksenne TAMKin laajan osaajajoukon sekä opiskelijaryhmien tuottaman lisäarvon esimerkiksi innovointihaasteiden muodossa. TAMKin kokeneet liikkeenjohdon konsultit ovat yritysten käytettävissä viidessä eri kategoriassa:

Tuottavuus ja digitalisointi

Kasvu ja uudistuminen

Johtaminen ja henkilöstö

Innovaatioiden kaupallistaminen

Markkinointi ja asiakkuudet

Tuottavuus ja digitalisointi

Konsultti: Timo Rainio

Ydinosaamistani on ymmärrys perinteisen valmistavan teollisuuden koneiden ja laitteiden suunnittelusta ja tuntemus näiden valmistusprosesseista ja menetelmistä. Erityinen painopistealueeni on vaativa yksittäiskappaleita valmistava koneenrakennus ja sille tyypillinen joustava tuotantoautomaatio, robotiikka ja toiminnan digitalisaatio aina yksittäisen koneiden ohjauksesta laajoihin järjestelmiin ja toimittajaverkostoihin. Ydinosaamiseeni kuuluu myös E-Mobility – liikkuvat älykkäät järjestelmät maalla, merellä ja ilmassa. 

Erityisosaamistani on ei-teknisten, ns. “pehmeiden” menetelmien hyödyntäminen koneenrakennusalan yritysten innovaatio- ja kehittämistoiminnassa:

  • Digitalisaatio ja työn muutos (ns. “uusi normaali”) 
  • Yritys-oppilaitos-tutkimusyhteistyö 
  • Verkostot, alustat ja yhteisöllisyys 
  • Alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen innovaatiotoiminta ja kehittämishankkeet 
  • E- ja elinikäinen oppiminen 
  • Sosiaalinen media ja uudet ketterät sisäisen ja ulkoisen viestinnän työkalut teollisuudessa 

Minulla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus koneenrakennusalan yritysten tutkimus- kahittätoiminnasta, ko. verkostoissa toimimisesta ja niiden fasilitoinnista sekä perinteisiä toimintamalleja että viime vuosina myös yhteisöllisiä työkaluja hyödyntäen. Olen ollut mukana käynnistämässä ja toteuttamassa useita koneenrakennusalan kehittämistä tukevia hankkeita ja verkkoyhteisöjä. 

Konsulttilupaus:

Tiedolla, taidolla ja ketterästi kokeillen 

Kasvu ja uudistuminen

Konsultti: Mari Helenius

Minulla on vahva osaaminen yritysten kasvun kehittämisestä ja uudistumista. Olen toiminut melkein 20 vuotta perheyrityksemme kehityksen keskiössä johtaen kasvua ja uudistumista. Olen myös konsultoinut aiemmin yrityksiä strategisesta ennakoinnista ja tulevaisuusajattelusta. Toimin myös aktiivisesti Kasvuryhmän jäsenenä.  

Erityisosaamistani ovat strateginen ennakointi ja tulevaisuusajattelu. Hallitsen ennakoinnin menetelmät ja tulosten hyödyntämisen uudistumisessa.  

Minulla on kokemusta yritysten konsultoinnista, mentoroinnista ja hallitustyöskentelystä kasvun ja uudistumisen saralla.

Konsulttilupaus:

Minusta saatte konsultin, joka ei päästä helpolla, mutta kanssani on hauskaa työskennellä.  Autan näkemään haasteet ja esteet sekä luomaan niihin uudenlaisia ratkaisuja. Minulla on valmentava lähestymistapa. 

Johtaminen ja henkilöstö

Konsultti: Petri Murtomäki

Minulla on pitkäaikainen kokemus muun muassa pk-yritysten työyhteisöjen, työhyvinvoinnin, johtamisen ja toimintamallien kehittämisestä, markkinoinnista kansainvälisillä markkinoilla sekä lukuisten kehittämisprojektien toteutuksesta. 

Erityistosaamistani ovat metsätalous, metsäalan pk-yritysten kehittäminen, projektien suunnittelu, toteutus ja rahoitus.

Konsulttilupaus:

Suunnitelmallisesti askel kerrallaan kohti tavoitteita ja menestystä. Oman osaamiseni lisäksi pääsette hyödyntämään laajaa kontaktiverkostoani. 

Innovaatioiden kaupallistaminen

Konsultti: Markku Oikarainen

Vahvuuteni on erityisesti innovaatioaihioiden kehittämis- ja kaupallistamisprosessi, asiantuntijuuden verkottaminen asiakkaan käyttöön sekä olemassa olevan tekniikan yhdistäminen uudella tavalla.  Takanani on yli 40 vuoden kokemus ensin metsätaloudessa ja sitten ammattikorkeakoulun innovatiivisessa toimintaympäristössä yritysasiakkaiden kanssa. 

Erityisosaamistani ovat innovaatioaihiot, metsätalous, viestintä, rahoitusten haku ja kehittämishankkeiden valmistelu.

Minulla on kokemusta mm. eri energiamuodoista, aaltoenergiasta, terveydenhuollon apuvälineistä, metsä- ja puutaloustaloudesta ja niihin liittyvistä toimilaitteista, rakentamiseen liittyvistä tuotteista ja palveluista, digi- ja virtuaalitekniikan ratkaisuista, opetustarkoitukseen käytettävistä ratkaisuista, turvallisuusratkaisuista ja palveluideoista. 

Konsulttilupaus:

Tehtäväni on auttaa asiakasta löytämään omalle innovaatioaihiolleen tarkoituksenmukainen kehittämispolku ja hyödyntää asiakkaan apuna TAMKin monipuolista asiantuntijuutta.

Hyväjuurinen taimi lähtee kasvuun – Innovaatiotoiminnassa kasvatetaan ensin hyvät juuret, sitten kasvu voi alkaa.

Markkinointi ja asiakkuudet

Konsultti: Mari Helenius

Minulla on vahva osaaminen asiakaslähtöisestä palveluiden kehittämisestä sekä markkinoinnista. Vahvimmillani olen B2C-markkinoinnissa ja asiakasymmärryksen rakentamisessa. 

Eritysosaamistani ovat verkkokaupat, digitaalinen markkinointi ja palvelumuotoilu.

Minulla on kokemusta kolmen verkkokaupan perustamisesta (alustat, tuotehallinta, digitaalinen markkinointi, asiakaspolut, analytiikkatyökalut ja logistiikka), e-commerce-kurssien opettamisesta TAMKilla sekä palvelumuotoiluprosessien konsultoinnista ja tuottamisesta.

Konsulttilupaus:

Minulla on valmentava lähestymistapa. Toimin ajattelun auttajana ja selkiyttäjänä.

Minusta saatte konsultin, joka ei päästä helpolla, mutta kanssani on hauskaa työskennellä.  Autan näkemään haasteet ja esteet sekä luomaan niihin uudenlaisia ratkaisuja.