Tribologian tutkimus kohdistuu pintojen välisessä kosketuksessa tapahtuvaan kitkaan, kulumiseen ja voiteluun. Kuvassa Juuso Lahtivirta

Mukaan tutkimus- ja kehittämishankkeisiin

Tule mukaan Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämiskokonaisuuksiin ja -verkostoihin! Yhteisissä hankkeissa tuotamme uutta tietoa, osaamista, tuotteita ja palveluita niin käytännönläheisten ongelmien kuin yhteiskunnan suurimpien haasteiden ratkaisemiseksi.

Tutkimus- ja kehittämisyhteistyön mahdollisuudet

 • osallistu yhteisrahoitteiseen tutkimushankkeeseen tai kansainväliseen hankkeeseen
 • solmi strateginen kumppanuus
 • käynnistä kehittämisprojekti organisaatiosi tai henkilöstösi tueksi
 • hyödynnä räätälöityä tilaustutkimusta
 • käytä laboratorio-, mittaus- ja analyysipalveluitamme
 • hyödynnä palveluitamme rajattujen pulmien ketterään ratkaisuun
 • tee yhteistyötä opiskelijoidemme kanssa
 • toimi yhteiskehittämisen alustoilla
 • tule verkostoitumistapahtumiimme

Tutkimus- ja kehittämisyhteistyön hyödyt

 • tukee ihmisten, yritysten ja organisaatioiden kehittämistä, uudistumista ja innovaatiotoimintaa.
 • tuo asiantuntijoiden osaamista ja uusinta tutkimustietoa organisaatioihin.
 • auttaa löytämään ja rekrytoimaan parhaat osaajat yritykseen.
 • mahdollistaa pääsyn laajaan tutkimusinfrastruktuuriin ja monialaisiin, kansainvälisiin yhteistyöverkostoihin.
 • edistää kansantalouden kilpailukykyä ja ratkaisee globaaleja ongelmia.
 • parantaa tutkimuksen laatua, rahoitusmahdollisuuksia ja soveltamisosaamista.

Tutkimus- ja kehittämisyhteistyön periaatteet

Teemme tutkimus- ja kehittämistyötä vastuullisesti, eettisesti kestävällä tavalla ja hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Olemme sitoutuneet avoimuuteen, ideoiden jakamiseen, kestävään kehitykseen, yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintamme missioina on ylläpitää oikeudenmukaista ja osallistuvaa yhteiskuntaa, edistää terveyttä ja hyvinvointia kaikissa väestönosissa, rakentaa tehokkaita ja turvallisia ympäristöjä sekä varmistaa, että digitalisaation ja työn murroksen pyörteissä muistetaan myös sosiaalinen vastuullisuus.

Vastuullinen tiede