Klaava
Palvelu

Valmennuspaketti: Paremmaksi ikäihmisten hoitotyön toteuttamisen osaajaksi

Organisoiva taho: Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Kuvaus

Valmennuspaketin koulutussisällöt ovat  keskeisiä hoivatyöntekijöiden jokapäiväisessä asiakastyössä tarvitsemia tietoja ja taitoja. Valmennus tukee hoivahenkilöstön osaamista, työssä jaksamista ja voimaantumista. Työntekijöiden osaamisen kehittymisen myötä asukkaiden saama ja kokema hoivatyön laatu paranee.

Yhden valmennuspaketin laajuus on 2 op ja sisältää kolme opintokonaisuutta. Yhden opintokokonaisuuden opiskelu kestää noin yhden työpäivän. Opintokokonaisuudet muodostuvat noin 10-15 minuutin mittaisista osioista.

Opiskelussa voi edetä omaan tahtiin, tiedot tallentuvat järjestelmään, ja opiskelua voi jatkaa siitä mihin edelliskerralla jäi.

Kenelle

Koulutussisällöt sopivat lähihoitajille, jotka työskentelevät erityisesti ikäihmisten parissa.

Miten toimitaan

Koulutuskokonaisuus on suunniteltu vanhustyössä toimivien hoitajien täydennyskoulutukseen. Kyseessä on digitaalinen itseopiskeluaineisto, jossa oppimista tuetaan vahvalla interaktiivisuudella ja pelillisillä elementeillä.

Yksi valmennuspaketti koostuu kolmesta oppikokonaisuudesta. Voit valita haluamasi oppikokonaisuudet tarjoamistamme vaihtoehdoista. Yksittäisen oppikokonaisuuden digitaaliseen itseopiskeluun menee noin seitsemän tuntia, joten yksi valmennuspaketti kattaa kolme koulutuspäivää.

Kaikkien oppikokonaisuuksien rakenne on samanlainen: Oppikokonaisuus sisältää 24 osiota, ja opiskelussa voi edetä yhden tai muutaman 15 minuuttia kestävän osion kerrallaan. Opiskelua voi toteuttaa vähitellen, käyttäen joko mobiililaitetta tai tietokonetta.

Valittavat oppikokonaisuudet:

 • Suunnitelmallinen perushoitotyö
 • Ikääntyneen ruokailu ja ravitsemus
 • Kuntouttava työote toimintakyvyn turvaajana
 • Iäkkäiden yleisimmät sairaudet ja niiden hoito
 • Ikääntyneen lääkehoito
 • Kirjaaminen hoidon jatkuvuuden takaajana
 • Toiminta akuuteissa tilanteissa
 • Aseptiikka ja kroonisen haavan hoito
 • Saattohoito
 • Ammatillinen vuorovaikutus
 • Mielenterveyden edistäminen ja muistisairaudet  
 • Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen

Jokaiseen valmennuspakettiin voimme sisällyttää myös oman työn reflektointia.

Yhteyshenkilöt