Klaava
Palvelu

Valmennuspaketti: Paremmaksi ikäihmisten hoitotyön toteuttaminen osaajaksi

Organisoiva taho: TAMK EDU

Kuvaus

Valmennuspaketin koulutussisällöt ovat  keskeisiä hoivatyöntekijöiden jokapäiväisessä asiakastyössä tarvitsemia tietoja ja taitoja. Valmennus tukee hoivahenkilöstön osaamista, työssä jaksamista ja voimaantumista. Työntekijöiden osaamisen kehittymisen myötä asukkaiden saama ja kokema hoivatyön laatu paranee.

Yhden valmennuspaketin laajuus on 2 op ja sisältää kolme opintokonaisuutta. Yhden opintokokonaisuuden opiskelu kestää noin yhden työpäivän. Opintokokonaisuudet muodostuvat noin 10-15 minuutin mittaisista osioista.

Opiskelussa voi edetä omaan tahtiin, tiedot tallentuvat järjestelmään, ja opiskelua voi jatkaa siitä mihin edelliskerralla jäi.

 

 

Kenelle

Koulutussisällöt sopivat lähihoitajille, jotka työskentelevät erityisesti ikäihmisten parissa.

Miten toimitaan

Koulutuskokonaisuus on suunniteltu vanhustyössä toimivien hoitajien täydennyskoulutukseen.
Kyseessä on digitaalinen itseopiskeluaineisto, jossa oppimista tuetaan vahvalla interaktiivisuudella ja pelillisillä elementeillä.


Valittavana on neljä valmennuspakettia, joista kukin sisältää kolme oppikokonaisuutta. Yksittäisen oppikokonaisuuden digitaaliseen itseopiskeluun menee noin seitsemän tuntia, joten yksi valmennuspaketti kattaa kolme koulutuspäivää.


Kaikkien oppikokonaisuuksien rakenne on samanlainen: Oppikokonaisuus sisältää 24 osiota,
ja opiskelussa voi edetä yhden tai muutaman 15 minuuttia kestävän osion kerrallaan.
Opiskelua voi toteuttaa vähitellen, käyttäen joko mobiililaitetta tai tietokonetta.

Valmennuspaketti 1.  Ikääntyneiden hyvinvoinnin perusta, 2 op

 • Suunnitelmallinen perushoitotyö                                 
 • Ikääntyneen ruokailu ja ravitsemus                             
 • Kuntouttava työote toimintakyvyn turvaaja            
 • Oppimateriaali haastaa jatkuvaan opitun reflektioon omassa työssä 

Valmennuspaketti 2. Ikääntyneiden perussairaudet, niiden tunnistaminen ja hoidon toteuttaminen, 2 op

 • Iäkkäiden yleisimmät sairaudet ja niiden hoito       
 • Ikääntyneen lääkehoito                                                   
 • Kirjaaminen hoidon jatkuvuuden takaajana             
 • Oppimateriaali haastaa jatkuvaan opitun reflektioon omassa työssä 

Valmennuspaketti 3. Asiantuntijana ikääntyneen hoitotyössä 2 op

 • Toiminta akuuteissa tilanteissa                                      
 • Aseptiikka ja kroonisenhaavan hoito                          
 • Saattohoito                                                                           
 • Oppimateriaali haastaa jatkuvaan opitun reflektioon omassa työssä 

Valmennuspaketti 4. Psyykkinen hyvinvointi ja onnistuneet kohtaamiset ikääntyneiden hoitotyössä, 2 op

 • Ammatillinen vuorovaikutus                                          
 • Mielenterveyden edistäminen ja muistisairaudet  
 • Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen                           
 • Oppimateriaali haastaa jatkuvaan opitun reflektioon omassa työssä 

 

Lataa valmennuspaketin esite:

Ota yhteyttä

Lisätietoja

sisällöstä

Hannu Järvinen

+358 50 593 6691

hannu.jarvinen@tuni.fi

 

Ilmoittautumisesta 

Sirpa Nurminen

+358 40 829 0360

sirpa.nurminen@tuni.fi

Yhteyshenkilöt