thomas logo
Palvelu

Thomas-analyysi

Kuvaus

Taitavat esimiehet lisäävät tiiminsä innostuneisuutta ja motivoitumista. Thomas-analyysin henkilöarviointityökalut auttavat esimiehiä ymmärtämään itseään ja alaisiaan paremmin sekä kehittämään omia johtamistaitojaan.

Thomas-analyysillä kartoitetaan henkilön vahvuudet ja kehittymistarpeet peilaten niitä organisaation ja yksilön tarpeisiin. Analyysi tuo uusia näkökulmia muun muassa johtamiseen, muutoksen hallintaan, tiimien rakentamiseen sekä tuloksekkaan vuorovaikutuksen kehittämiseen.

Thomas-analyysi antaa arvokasta tietoa ihmisten käyttäytymisestä erilaisissa olosuhteissa, esimerkiksi reagoinnissa erilaisiin johtamis- ja muutostilanteisiin. Se auttaa ymmärtämään, millaiset tekijät ohjaavat ihmisten sisäisiä motivaatioita, mikä on heidän kommunikointityylinsä ja luontainen lähestymistapansa vuorovaikutustilanteissa. Analyysin avulla pystytään kartoittamaan henkilön vahvuudet ja kehittymistarpeet peilaten niitä organisaation ja yksilön tarpeisiin.

Thomas-analyysi perustuu psykologian tohtori William Moulton Marstonin teorioihin ihmisten normaalista käyttäytymisestä. Hän esitti, että ihmisen käyttäytymistä voidaan selittää neljällä eri piirteellä ja niiden keskinäisillä suhteilla. Nämä piirteet ovat

 • Hallitsevuus (Dominance)
 • Vaikuttavuus (Influence)
 • Pysyvyys (Stability)
 • Myöntyvyys (Compliance)

Thomas-järjestelmä on maailman eniten käytetty työpsykologinen analyysi, joka on käytössä 60 eri kielellä, Suomessa jo yli 500 organisaatiossa. Analyysillä on vahvat teoriaperusteet ja muun muassa Englannin psykologiliiton sertifikaatti sekä Ruotsin psykologiliiton menetelmien luotettavuuden hyväksyntä. Analyysillä on myös selkeät eettiset pelisäännöt ja siihen kuuluu aina muun muassa henkilökohtainen palautekeskustelu. Kyseessä on siis analyysi, ei testi.

Thomas-analyysi toimii hyvin coachingin yhteydessä oman itsensä analysoinnin työkaluna.
Thomas-palautteen avulla kerätään jäsentynyttä palautetta henkilön johtamis- ja vuorovaikutuskäyttäytymisestä. Thomas on nopea toteuttaa ja myös tulos on nopeasti käytettävissä ja hyödynnettävissä. Analyysi on toiminut arviointimenetelmien kehittämisen eturintamassa jo 30 vuotta ja sitä käytetään yli 60 maassa.

Kenelle

Thomas-järjestelmän yleisimmät käyttöalueet

 • Yksilöllinen motivointi
 • Johtamistyylien arviointi ja kehittäminen, erilaisten yksilöiden johtaminen
 • Henkilöstön koulutus
 • Työtehtävien arviointi
 • Koulutus- ja kehityssuunnitelma
 • Kehityskeskustelu: tuloksekas vuorovaikutus
 • Ryhmänmuodostus ja yhteistyön kehittäminen, erilaisuuden haasteet työyhteisöissä
 • Organisaation kehittäminen
 • Rekrytointi: ulkoiset ja sisäiset valinnat
 • Myyntityön kehittäminen
 • Asiakaspalvelun kehittäminen

Monissa yrityksissä ja organisaatioissa on saatu hyviä kokemuksia analyysimenetelmästä. Se on auttanut ihmisten erilaisuuden ymmärtämisessä ja huomioimisessa, henkilövalintojen tekemisessä sekä johtamisen, muutoksen hallinnan, yhteistoiminnan, tiimien rakentamisen ja tuloksekkaan vuorovaikutuksen kehittämisessä.

Thomas-järjestelmän työkalut

Henkilökohtaisen Profiilin Analyysi (HPA)
Tarkoitus: Henkilön luontaisten käyttäytymispiirteiden selvittäminen
Käyttöalueet: Henkilöresurssien arviointi organisaation kaikilla tasoilla

Henkilökohtaisen Työn Analyysi (HTA)
Tarkoitus: Työssä vaadittavien käyttäytymispiirteiden selvittäminen
Käyttöalueet: Työn vaatimusten ja henkilökohtaisten ominaisuuksien (HPA) yhteensovittaminen

Ryhmäanalyysi (RA)
Tarkoitus: Ryhmän tavoitteellisen toimintatapaprofiilin määrittäminen
Käyttöalueet. Ryhmän muodostaminen ja ryhmän kehittäminen

Ota yhteyttä

Kerro tarpeestasi tarkemmin, autamme mielellämme.

Yhteyshenkilöt