Palvelu

Sosiaalityön harjoittelu

Faculty or school: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta | Tieteenala: Sosiaalityö

Kuvaus

Sosiaalityön opiskelijoille harjoittelu on olennainen osa ammattilaiseksi kehittymistä. Käytännön työpaikoilla ja siellä opiskelijoita ohjaavilla työntekijöillä on tässä merkittävä rooli. Harjoittelussa opiskelija toimii ammattiin valmistuneen sosiaalityöntekijän johdon ja valvonnan alaisena.

Ennen käytännön opetuksen jaksoja opiskelijat ovat perehtyneet teoreettisesti ja erilaisten harjoitusten muodossa niihin ammatillisiin kysymyksiin, joita he kohtaavat työelämäjaksolla. Opiskelija on pohtinut ammatillista kasvuaan ja asettaa oppimistehtäviä käytännön jaksolleen henkilökohtaisessa oppimissuunnitelmassaan, joka tarkentuu käytännön jakson alkaessa. Työpaikkojen haaste on, miten parhaalla mahdollisella tavalla voi vastata opiskelijan ammatillisen kehittymisen haasteisiin samalla, kun opiskelijaa tulee ohjata moniin käytännöllisempiin itse työn suorittamista koskeviin asioihin.

Harjoittelu kestää kolme kalenterikuukautta ja suoritetaan mieluiten yhtäjaksoisesti. Tarpeen mukaan harjoittelu voi olla myös osapäiväistä, kunhan kolmen kuukauden kokonaisaika täyttyy. Periaatteessa työssä oppimisen jakson ja koko opintojakson suorittamisen voi suorittaa mihin aikaan tahansa vuodesta, mutta opiskelun tiivistämisvaateet viiteen vuoteen sitovat työharjoittelun pääasiassa kesäkauteen. 

Harjoittelupaikka maksaa opiskelijalle aina harjoitteluajan palkan oman alansa työ- ja virkaehtosopimusten mukaan (vähintään minimipalkka). Opiskelija solmii harjoittelupaikan kanssa työsopimuksen. Opiskelija otetaan aina harjoittelupaikkaan määräaikaiseen työ- tai virkasuhteeseen. Harjoittelupaikan on mahdollista saada opiskelijan palkkaukseen harjoittelutukea. Opetusministeriön ohjeistuksen mukaan työpaikan tulee kuitenkin osallistua omalla, vähintään yhden kuukauden rahoituksella opiskelijan palkkaukseen.

Kenelle

  • sosiaalityön organisaatiot
  • sosiaali- ja terveysalan yritykset
  • sosiaali- ja terveysalan järjestöt 
  • sosiaalialan tutkimus- ja kehitystyötä tekevät organisaatiot
  • sosiaalialan osaamiskeskukset ja alueelliset kehittämishankkeet

Miten toimitaan

Työpaikka, joka haluaa palkata sosiaalityön harjoittelijan, lähettää harjoittelupaikkatarjouksen yhteystietoineen harjoittelusta vastaavalle opettajalle. Hyvän ohjauksen lupaaminen, asuntojärjestelyissä auttaminen ja minimipalkkaa korkeamman harjoittelupalkan maksaminen sekä harjoittelupaikkaa koskevan materiaalin toimittaminen voivat lisätä mahdollisuuksia harjoittelijan saamiseen.

Harjoittelupaikkoja on mahdollista tulla myös esittelemään yliopiston jokasyksyisessä harjoittelun informaatioseminaarissa. Seminaarin alussa on mahdollista pitää 10 minuutin esittelypuheenvuoroja harjoittelupaikoilta.

Yhteyshenkilöt