johtamisen täydennyskoulutukset
Palvelu

Sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaminen

Organisoiva taho: Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Kuvaus

Koulutus räätälöidään tilaajan tarpeiden mukaan.

Esimerkkejä mahdollisista sisällöistä:

Projektin suunnittelu ja toteutus, 3-10 op

 • Projektityön perusteet ja menetelmät
 • Projektin toteuttamisen eri vaiheet
 • Projektin tulosten arviointi
 • Työelämän kehittämisprojektiin suunnittelu omaan yksikköön

Palvelun laadun kehittäminen, 3-10 op

 • Laadun hallinnan perusteet ja menetelmät
 • Laadun mittaaminen ja kehittäminen
 • Laadun ja vaikuttavuuden arviointi
 • Laadun kehittämissuunnitelman laatiminen omaan yksikköön

Osallistava johtaminen ja voimaantuminen, 3-10 op

 • Osallistavan ja voimaannuttavan johtamisen periaatteet sekä
 • menetelmät
 • Voimaantuminen omaan työhön
 • Henkilöstötoimintojen rooli voimaantumisessa
 • Omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistaminen
 • Oman kehittämissuunnitelman laatiminen

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

Miten toimitaan

Koulutuksen toteutusajasta ja -tavasta sovitaan erikseen. Ota siis yhteyttä ja kysy lisää!

Katja Varamäki, yhteyspäällikkö
katja.varamaki [at] tuni.fi | 040 549 6272