Palvelu

Saattohoitokoulutus hoitohenkilöstölle

TAMK EDU

Kuvaus

 

Kohderyhmä / Target group

Palliatiivisessa ja saattohoidossa työskentelevä hoitohenkilöstö sekä vanhustyössä toimiva hoitohenkilökunta (myös lähi- ja perushoitajat).

Tavoite 

Koulutus antaa hoitohenkilöstölle valmiuksia:

 • ymmärtää saattohoitoa koskevat säännökset ja hoitosuositukset sekä niiden merkitys kuolevia ihmisiä hoidettaessa
 • kohdata kuoleva ihminen ja hänen omaisensa/läheisensä arvostavasti
 • soveltaa kokonaisvaltaista oirehoitoa omalla vastuualueellaan
 • toimia saattohoitajana sekä kotihoidossa että sairaalaosastolla
 • kohdata koti-/laitoskuolema arvostavasti ja huolehtia käytännön toimista kuoleman jälkeen
 • huolehtia omasta ja työyhteisönsä jaksamisesta/hyvinvoinnista

Sisältö 

 • Saattohoito moduuli
 • Saattohoito nykyisten säännösten ja hoitosuositusten valossa
 • Kuolevan ihmisen hoitamiset lähtökohdat
 • Kuolevan ihmisen ja hänen omaisensa/läheisensä arvostava kohtaaminen
 • Hyvä ja kokonaisvaltainen oirehoito
 • Saattohoitajana toimiminen
 • Kuoleman kohtaaminen ja käytännön toimet kuoleman jälkeen
 • Työyhteisön ilmapiiri ja työnohjaus

Toteutustapa

Saattohoidon ennakkotehtävä:
Koulutukseen osallistuvat tutustuvat Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan (ETENE) saattohoidosta antamiin suosituksiin ennen koulutuksen alkua.

Lisätietoja

Ota yhteyttä, kysy lisää!

Yhteyspäällikköt, TAMK Terveyspalvelut,

Tutta Tanttari, p. 040 661 2102
Tarja Tittonen, p. 050 500 4545