Saattohoitokoulutus hoitohenkilöstölle
Palvelu

Saattohoitokoulutus hoitohenkilöstölle

Organisoiva taho: Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Kuvaus

Koulutus antaa hoitohenkilöstölle valmiuksia:

 • ymmärtää saattohoitoa koskevat säännökset ja hoitosuositukset sekä niiden merkitys kuolevia ihmisiä hoidettaessa
 • kohdata kuoleva ihminen ja hänen omaisensa/läheisensä arvostavasti
 • soveltaa kokonaisvaltaista oirehoitoa omalla vastuualueellaan
 • toimia saattohoitajana sekä kotihoidossa että sairaalaosastolla
 • kohdata koti-/laitoskuolema arvostavasti ja huolehtia käytännön toimista kuoleman jälkeen
 • huolehtia omasta ja työyhteisönsä jaksamisesta/hyvinvoinnista

Koulutuksen sisällöt:

 • Saattohoito nykyisten säännösten ja hoitosuositusten valossa
 • Kuolevan ihmisen hoitamiset lähtökohdat
 • Kuolevan ihmisen ja hänen omaisensa/läheisensä arvostava kohtaaminen
 • Hyvä ja kokonaisvaltainen oirehoito
 • Saattohoitajana toimiminen
 • Kuoleman kohtaaminen ja käytännön toimet kuoleman jälkeen
 • Työyhteisön ilmapiiri ja työnohjaus

Koulutukseen osallistuvat tutustuvat Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan (ETENE) saattohoidosta antamiin suosituksiin ennen koulutuksen alkua. Koulutukseen kuuluu noin 8–10 h opetusta.

Kenelle

Koulutus on suunniteltu palliatiivisessa ja saattohoidossa työskentelevä hoitohenkilöstölle sekä vanhustyössä toimivalle hoitohenkilökunnalle (myös lähi- ja perushoitajat).

Miten toimitaan

Tarkka toteutusaika ja -tapa sovitaan yhdessä tilaajan kanssa. Ota siis meihin yhteys ja kysy lisää!

Katja Varamäki, yhteyspäällikkö
katja.varamaki [at] tuni.fi | 040 549 6272