Palvelumuotoilulla asiakaspolku kuntoon
Palvelu

Palvelumuotoilulla sote-alan asiakaspolku kuntoon

Organisoiva taho: Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Kuvaus

Tule oppimaan asiakaslähtöistä kehittämistä! Sosiaali- ja terveysalan yrityksille ja organisaatioille räätälöidyssä koulutuksessa hyödynnetään palvelumuotoilun ja leanin periaatteita luomalla muun muassa asiakasprofiileja, empatiakarttoja ja asiakaslupauksia.

Tavoite

  • Koulutuksen tavoitteena on kehittää sosiaali- ja terveyspalveluorganisaation asiakaskokemusta ja -tyytyväisyyttä ketterillä menetelmillä.
  • Koulutuksessa tutustutaan asiakaslähtöisen kehittämisen malleihin, joita testataan ja sovelletaan organisaation oman kehittämistehtävän avulla.
  • Koulutuksessa hyödynnetään palvelumuotoilun ja leanin periaatteita.

Sisältö

Koulutuksessa syvennymme organisaation kehittämiskohtaan palvelupolkujen näkökulmasta. Tarkoituksena on mallintaa palvelupolkua asiakkaan silmin. Hyödynnämme työssä kokemuksellisia menetelmiä.
Asiakkaan kokeman palvelupolun kautta tarkastellaan mm. moniammatillista yhteistyötä ja yhteistyöverkoston rakentamista, vuorovaikutuksen johtamista asiakaspalvelutilanteessa, palvelukulttuurin rakentumista sekä asiakasarvon luomista.

Kenelle

Sosiaali- ja terveysalan yritykset/yhteisöt.

Miten toimitaan

Koulutukseen voi kuulua esimerkiksi 24 h lähiopetusta. Tarkka laajuus ja toteutus sovitaan asiakaskohtaisesti. Ota siis yhteyttä ja kysy lisää!

Katja Varamäki, yhteyspäällikkö
katja.varamaki [at] tuni.fi | 040 549 6272