Tribologian tutkimus kohdistuu pintojen välisessä kosketuksessa tapahtuvaan kitkaan, kulumiseen ja voiteluun. Kuvassa Juuso Lahtivirta

Mukaan tutkimus- ja kehittämishankkeisiin

Tampereen korkeakouluyhteisö toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita yritysten, julkisorganisaatioiden, kolmannen sektorin sekä muiden korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. Näin tuotamme uutta tietoa, osaamista ja laaja-alaisia ratkaisuja yhteiskunnan ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu tarjoavat yrityksellesi tai organisaatiollesi mahdollisuuksia tulla mukaan tutkimus- ja kehittämiskokonaisuuksiin sekä -verkostoihin.