Tutkimus TAMK

Tutkimus- ja kehitystoiminta TAMKissa

Tutkimus- , kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) yhdistää Tampereen ammattikorkeakoulun monialaisen osaamisen sekä modernit oppimis- ja innovaatioympäristöt yhteistyökumppaneiden ja yhteiskunnan tarpeisiin.

Työelämälähtöistä kehittämistyötä

Yhteiskunnallinen näkökulma on keskeisesti mukana kaikessa TAMKin TKI-toiminnassa. Sovellamme uusinta tutkimustietoa työelämälähtöisesti, ratkomme sekä pieniä että suuria ongelmia.  Teemme yhteistyötä sekä yritysten että julkisen sektorin kanssa. Kehittämisprojekteja tehdään aidoissa toimintaympäristöissä, Living Labeissa. TAMKin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa kohtaavat TAMKin asiantuntijoiden osaaminen, opiskelijoiden tuoreet ideat ja kumppaneiden kehittämistarpeet.

Innovaatiopalvelut yrityksille

Tarjoamme innovaatiopalvelua alueen pk-yrityksille. Arvioimme ideoiden ja keksintöjen mahdollisuuksia synnyttää kannattavaa liiketoimintaa. Annamme myös suosituksia, kuinka ideoita ja keksintöjä on mahdollista kaupallistaa ja jatkokehittää.

Tutustu innovaatiotoimintaan

Projektien laaja kirjo

Toteutamme laajoja kehittämishankkeita yhdessä muiden korkeakoulujen, yritysten, julkisorganisaatioiden ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Hankkeissa kehitetään uusia, laaja-alaisia ratkaisuja alueellisiin ja valtakunnallisiin tarpeisiin.

Tutustu projekteihin

Julkaisut

TKI-toiminnan tuloksia esitellään TAMKin julkaisusarjoissa. Tutustu projektien raportteihin ja muihin TKI-toimintaa käsitteleviin julkaisuihin!

Tutustu julkaisuihin

Yhteystiedot

Haluatko tietää lisää tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnastamme? Oletko kiinnostunut yhteistyöstä kanssamme?

Katso yhteystiedot