JonneRenvall2019
Palvelu

Mentoriksi kansainväliselle osaajalle

Kuvaus

Kansainvälisen osaajan mentorointi tarjoaa helpon tavan kehittää globaaleilla työmarkkinoilla tarvittavaa monikulttuurista osaamista. Mentorointiohjelma antaa mahdollisuuden verkostoitumiseen ja mentorointitaitojen kehittämiseen. Tämän lisäksi mentorointi voi myös tukea kansainvälistymistä mentorin työpaikalla.

International Talents' Mentoring Programme -ohjelman tarkoituksena on tutustuttaa kansainväliset osaajat suomalaisen työkulttuurin ominaispiirteisiin, tukea ammatillisten verkostojen rakentumista, tukea työnhakutaitojen kehittymistä ja antaa mahdollisuus oman kansainvälisen kokemuksen jakamiseen.

Kenelle

Mentorointiohjelma on suunnattu

  • Tampereen seudun kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille
  • muille alueen kansainvälisille osaajille, jotka ovat aloittamassa työuraansa täällä
  • Jo työkokemusta hankkineille ja aktiivisesti työelämässä oleville, jotka haluavat jakaa osaamistaan ja sparrata tulevaisuuden tekijöitä

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä:
tyoelamapalvelut.tau [at] tuni.fi ()

Yhteyshenkilöt