Opiskelijat

Löydä osaaja - opiskelijayhteistyö ja urapalvelut

Tampereen korkeakouluyhteisö kouluttaa monipuolisia osaajia työelämän tarpeisiin. Tampereen yliopistossa ja Tampereen ammattikorkeakoulussa on yhteensä 30 000 opiskelijaa. Jo opiskeluaikanaan he ovat hyviä yhteistyökumppaneita rajatuissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa, esimerkiksi opinnäyte-, harjoitus-, tai projektitöiden tekijöinä. Moneen tutkintoon sisältyy myös harjoittelu- tai siihen rinnastettava työelämäjakso.