Yhteiskehittäminen ja yrittäjyyden kehittäminen

Olemme Tampereen korkeakouluyhteisössä sitoutuneet edistämään yrittäjyyttä ja yhteiskehittämistä sekä opiskelijoiden yhteistyötä työelämän kumppanien kanssa. Aloita yhteistyö helposti esimerkiksi Demolan, Y-kampuksen tai Proakatemian kanssa.

Demola

Demola fasilitoi poikkitieteellisiä yhteiskehittämisprojekteja tuoden yhteen johtavien yritysten teollisuuden asiantuntijat sekä allianssiyliopistojen milleniaalit ympäri maailman.  Yhteiskehittäminen johtaa löydöksiin, jotka jäisivät yhdestä näkökulmasta tarkasteltuna huomaamatta. Demolan avulla asiakkaamme löytävät vahvoja, piilossa olleita innovaatiomahdollisuuksia uusien näkökulmien ja monimuotoisuuden kautta.

Y-kampus

Y-kampus on kokeilemisen paikka Tampereen korkeakouluyhteisön jokaisella kampuksella. Tarjoamme inspiroivia tapahtumia ja valinnaisia opintoja, joissa korkeakouluyhteisön jäsenet pääsevät kehittämään omaa osaamistaan ja löytämään täyden potentiaalinsa. Edistämme yrittäjämäistä toimintatapaa, sparraamme eteenpäin yrittäjäksi aikovia ja innovaatioaihion omaavia. Join us and make it happen! 

Proakatemia 

Tampereen ammattikorkeakoulun Proakatemiassa opiskellaan yrittäjyyttä ja tiimijohtamista. Opintojen aikana perustetaan tiimin kanssa oikea yritys, jonka kautta toteutetaan asiakasprojekteja. Proakatemia tarjoaa  työnantajille tilaisuuden työskennellä tulevaisuuden huippuosaajien kanssa. Opiskelijat taas pääsevät luomaan monipuolisia kontaktiverkostoja jo opintojen aikana.