Teetä opinnäytetyö

Opinnäytetyö on tutkintoon sisältyvä, rajatusta aiheesta laadittu julkinen opinnäyte.

Opinnäytetyö tehdään seuraavissa tutkinnoissa:

  • Ammattikorkeakoulussa ammattikorkeakoulututkinto (AMK) ja ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK)
  • Yliopistossa kandidaatin tutkinto, maisterin tutkinto, diplomi-insinöörin tutkinto, arkkitehdin tutkinto ja tohtorin tutkinto

Opinnäytetyöt voivat olla erilaisia käytännön työelämän selvitys-, suunnittelu-, valmistus- ja kehittämistehtäviä.

Voit jättää ehdotuksen opinnäytetyön aiheesta Aarressaari.net ja Y-makers.fi.

Ota yhteyttä

Tampereen ammattikorkeakoulun työelämäpalvelut careerservices.tamk@tuni.fi

Tampereen yliopiston työelämäpalvelut tyoelamapalvelut.tau@tuni.fi