Opinnäyte- ja harjoitustyöt organisaatiosi kehittämisen tukena

Opiskelijat kirjastossa
Opinnäyte-ja harjoitustyöt voivat olla erilaisia käytännön työelämän selvitys-, suunnittelu-, valmistus- ja kehittämistehtäviä.

Huomioithan, että opiskelijayhteistyö edistää ensisijaisesti opiskelijan omaa kehittymistä ja opintoja. Opiskelijalla on täysi vapaus opintojensa suorittamiseen akateemisten kriteerien ja oppimistavoitteiden mukaisesti. Opiskelija omistaa työnsä tekijänoikeudet, mutta rinnakkaisoikeuksien siirroista voidaan sopia tapauskohtaisesti erikseen.

Tampereen korkeakouluyhteisön työelämäpalvelut auttavat tarpeesi kartoittamisessa ja sopivan tekijän löytämisessä. Voit myös jättää ehdotuksen opinnäytetyön aiheesta Aarressaari.net ja Y-makers.fi.