Tarjoa työ- tai harjoittelupaikkaa opiskelijoille

Tarjoa opinnäytetyöpaikkaa
Tampereen korkeakouluyhteisö kouluttaa monipuolisia osaajia työelämän tarpeisiin. Opintoihin sisältyy työharjoittelua, opinnäytetöitä ja opiskelijat kerryttävät työkokemusta jo opintojensa aikana. Tampereen ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopisto tarjoavat helpon, nopean ja maksuttoman tavan tavoittaa opiskelijat ja vastavalmistuneet omien verkkopalvelujensa kautta.

Tampereen ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijat ja vastavalmistuneet tavoitat Y-makers-palvelun kautta. Voit luoda palveluun tunnuksen, jonka jälkeen voit halutessasi lisätä, poistaa tai muokata ilmoituksia.

Rekisteröidy Y-makers -palveluun ja jätä ilmoitus työ- tai harjoittelupaikasta. Voit tarjota palvelussa myös opinnäytetyöpaikkoja ja projektitöitä.

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopiston työ- ja harjoittelupaikkaportaalin avulla tavoitat niin opiskelijat kuin myös vastavalmistuneet maisterit ja diplomi-insinöörit. Palveluun ei tarvitse luoda tunnuksia. Jätettyäsi ilmoituksen saat linkin, jota kautta voit halutessasi muokata ilmoitusta. Julkaisemme ilmoituksia yliopistojen yhteisten julkaisukriteerien mukaisesti.

Ilmoita työpaikasta opiskelijalle tai vastavalmistuneelle  

Ilmoita gradutarjouksesta, diplomityöpaikasta tai projektityöstä

Ilmoita työharjoittelupaikasta

Tampereen yliopiston työpaikkaportaali on osa valtakunnallista yliopistojen työelämä- ja urapalvelujen Aarresaari-verkostoa. Verkosto tuottaa palveluja työnantajille, opiskelijoille ja vastavalmistuneille. Mikäli haluat tavoittaa ilmoituksellasi myös muiden yliopistojen opiskelijoita, voit ilmoittaa työpaikasta Aarresaari.net -palvelun kautta.

Opiskelijoiden killat ja ainejärjestöt

Ainejärjestöt ja killat toimivat jäsentensä yhdyssiteenä ja osallistuvat jäsentensä koulutuksen ja opintojen suunnitteluun ja kehittämiseen. Ne myös tekevät yritysyhteistyötä kukin omalla tavallaan.

Tutustu kiltoihin ja ainejärjestöihin

Hyvä tietää harjoittelusta

Yliopisto-opintoihin sisältyvällä harjoittelulla tai muulla siihen rinnastettavalla työelämäjaksolla on merkittävä asema tutkinnossa, sillä harjoittelu sitoo usein teoreettisiksi miellettyjä opintoja käytännön työelämään. Harjoittelulla on suuri merkitys oman alan työkokemusta tarjoavana oppimiskokemuksena ennen valmistumista. Hyvin suunniteltu harjoittelu hyödyttää niin opiskelijaa, korkeakoulua kuin työnantajiakin.

Lataa opas (Pajarre & al. 2016):
Työelämäjaksot yliopisto-opinnoissa : suosituksia harjoitteluiden sekä muiden työelämäjaksojen suunnitteluun, toteuttamiseen ja raportointiin — opiskelijalle, yliopistolle ja työnantajalle

Lisätietoja

tyoelamapalvelut.tamk [at] tuni.fi (Tampereen ammattikorkeakoulun työelämäpalvelut)
tyoelamapalvelut.tau [at] tuni.fi (Tampereen yliopiston työelämäpalvelut)