Palvelu

Lasten ja nuorten neuropsykologinen ryhmäkuntoutus 2020 - 2021

Faculty or school: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta | Organisoiva taho: Psyke | Tieteenala: Psykologia

Kuvaus

PSYKE tuottaa maksullisena palvelutoimintana lasten ja nuorten psykologisia tutkimuksia ja neuropsykologisia tutkimuksia ja kuntoutusta. PSYKE:n asiakkaaksi hakeudutaan pääsääntöisesti maksusitoumuksella (esim. PSHP:n, kuntien ja vakuutusyhtiöiden). Asiakkaaksi voi hakeutua myös itse.

Ryhmäkuntoutuksen toteutus

 • 4-5 hengen lasten ja nuorten kuntoutusryhmät kokoontuvat syksystä kevääseen viikoittain 1,5 tuntia kerrallaan, kuntoutukseen kuuluvat vanhempainryhmät n. kerran kuussa (niin ikään 1,5 tuntia/kerta)
 • Lisäksi kuntoutusvuoteen kuuluu koulun kanssa tehtävä yhteistyö ja verkostoneuvottelut (2-3 neuvottelua).

 

Kenelle

TOTAKU – toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden ryhmäkuntoutus soveltuu esikoulu- ja kouluikäisille lapsille ja nuorille, joilla on ensisijaisesti vaikeuksia toiminnanohjauksessa ja tarkkaavuudessa

SOTOKU – sosiaalisen toimintakyvyn ryhmäkuntoutus soveltuu kouluikäisille lapsille ja nuorille, joilla on ensisijaisesti vaikeuksia sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja toiminnanohjauksessa sekä autismikirjon piirteitä/häiriö

Kenelle ryhmäkuntoutus ei sovellu?

 • Lapsille ja nuorille, joilla on käytöshäiriö tai voimakasta aggressiivisuutta ja uhmakkuutta
 • Lapsille ja nuorille, joiden tarkkaavuuden tai sosiaalisen toimintakyvyn ongelmat pohjautuvat traumaattisiin kokemuksiin tai ovat oire masennuksesta
 • Lapsille ja nuorille, joiden perheen elämäntilanteessa on meneillään suuria muutoksia tai elämäntilanteen vuoksi perheen on vaikea sitoutua kuntoutukseen

Miten toimitaan

Uudet kuntoutusryhmät alkavat syksyllä ja hakuaika kestää 20.3.2020 saakka. Haku neuropsykologiseen ryhmäkuntoutukseen toteutetaan jälleen PSYKE:n ja Coronaria Frontaalin yhteistyönä. Näin varmistamme mahdollisimman toimivat ryhmät. Ryhmäpaikkahakemuksen tekee lasta tai nuorta hoitava psykologi tai neuropsykologi.

Ryhmäpaikan hakeminen: Ohjeet lähettävälle psykologille tai neuropsykologille.

 • Varmista, että perhe on valmis sitoutumaan kuntoutukseen kokonaisuudessaan: lasten- ja vanhempien ryhmät, kouluyhteistyö. 
 • Täytä oheinen suostumus tietojen luovuttamisesta ryhmähakua varten yhdessä vanhempien kanssa.
 • Täytä oheinen hakulomake huolella ja vastaa lyhyesti kaikkiin kysymyksiin.
 • Liitä hakemukseen psykologiset perustutkimukset (WPPSI-III tai WISC-IV) ja mahdolliset muut psykologiset/neuropsykologiset arviot (yhteenveto ja kopiot tutkimuspöytäkirjojen kansilehdistä).
 • Liitä hakemukseen opettajan kuvaus (mikäli saatavilla) sekä vanhempien ja opettajan arviot (Viivi, Kesky).
 • Jos psykologiset tutkimukset ovat kesken, liitä hakemukseen arvio lapsen peruskapasiteetista ja toimita tutkimustulokset (ja muut puuttuvat liitteet) myöhemmin.
 • Lähetä hakemus liitteineen joko PSYKE:en tai Coronaria Frontaaliin. Hakemus huomioidaan ensisijaisesti siinä toimipaikassa, johon se saapuu. Ryhmien kokonaisuutta tarkastellaan kuitenkin myös yhdessä varmistaaksemme mahdollisimman toimivat ryhmät ja ryhmäpaikan mahdollisimman monelle lapselle.
 • Jos lapselle haetaan maksusitoumusta Kelasta, lähetä ehdotuksesi Coronaria Frontaaliin.
 • PSYKE:ssä jatkuu ensi syksynä kouluyhteistyöprojekti. Jos arvioit, että lapsi hyötyisi tiiviistä kouluyhteistyöstä, lähetä hakemuksesi ensisijaisesti PSYKE:een.
 • Pyydä perhettä varaamaan hyvissä ajoin aika lääkärille kuntoutussuunnitelman laatimiseksi.

Pyrimme kokoamaan ryhmät huhtikuun aikana ja ilmoitamme varmistuneesta paikasta hakulomakkeessa mainitulle yhteyshenkilölle. Huomioittehan, että viimeiset ryhmäpaikat varmistuvat vasta elo-syyskuun aikana. Olemme kuitenkin joka tapauksessa yhteydessä kaikkiin hakemuksen lähettäneisiin yhteyshenkilöihin viimeistään kesäkuussa informoidaksemme tilanteesta.

Paikan varmistuttua voitte olla yhteydessä perheeseen ryhmäpaikan saamisesta ja hakea maksusitoumusta. PSYKE tai Coronaria Frontaali ei ole vielä tässä vaiheessa suoraan yhteydessä perheisiin, vaan otamme yhteyttä perheisiin elo-syyskuussa maksusitoumusten varmistuttua. Toivomme, että ryhmäkuntoutuspaikkaa haetaan vain yhdestä paikasta kerrallaan, jolloin samalle lapselle ei tule päällekkäisiä ryhmäjärjestelyjä.

Ota yhteyttä

Psykologian opetus- ja tutkimusklinikka PSYKE
Lisätietoja: Jenni Lauttia / Terhi Helminen
psyke.tau [at] tuni.fi

Coronaria Frontaali 
Hallituskatu 8B
33200 Tampere
Lisätietoja:
Elina Vuorentausta, 050 318 6078, elina.vuorentausta [at] coronaria.fi
Hannele Juhola-Eriksson, 040 734 7915 tai 0400 608 208, hannele.juhola-eriksson [at] coronaria.fi

Yhteyshenkilöt