Lääkehoidon täydennyskoulutus
Palvelu

Lääkehoidon koulutuksia hoitohenkilökunnalle

Organisoiva taho: Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on, että sen käytyään osallistuja osaa toteuttaa toimintayksikkönsä vaatimustason lääkehoitoa turvallisesti ja oikein. Voimme käsitellä tilaajan tarpeen mukaan räätälöitävässä koulutuksessa esimerkiksi seuraavia aiheita:

  • Lääkehoidon perusteet
  • Ikäihmisten lääkehoito
  • Insuliinihoidon säätämisen periaatteet
  • i.v. –lääke ja –nestehoito
  • Aikuisen rokottaminen
  • Lasten lääkehoidon erityispiirteitä
  • Eri injektioiden antotavat

Voimme sisällyttää koulutukseen myös lääkehoidon tentin.

Kenelle

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset.

Miten toimitaan

Koulutuksen toteutusajasta ja -tavasta sovitaan tilaajan kanssa erikseen. Ota siis yhteyttä ja kysy lisää!

Katja Varamäki, yhteyspäällikkö
katja.varamaki [at] tuni.fi | 040 549 6272