Lääkehoidon täydennyskoulutus
Palvelu

Lääkehoidon koulutuksia hoitohenkilökunnalle

TAMK EDU

Kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on, että sen käytyään osallistuja osaa toteuttaa toimintayksikkönsä vaatimustason lääkehoitoa turvallisesti ja oikein. Voimme käsitellä tilaajan tarpeen mukaan räätälöitävässä koulutuksessa esimerkiksi seuraavia aiheita:

  • Lääkehoidon perusteet
  • Ikäihmisten lääkehoito
  • Insuliinihoidon säätämisen periaatteet
  • i.v. –lääke ja –nestehoito
  • Aikuisen rokottaminen
  • Lasten lääkehoidon erityispiirteitä
  • Eri injektioiden antotavat

Voimme sisällyttää koulutukseen myös lääkehoidon tentin.

Kenelle

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset.

Miten toimitaan

Koulutuksen toteutusajasta ja -tavasta sovitaan tilaajan kanssa erikseen. Ota siis yhteyttä ja kysy lisää!

Tarja Tittonen, yhteyspäällikkö
tarja.tittonen@tuni.fi | 050 500 4545