Yhteistyön monet muodot

Kehittämis- ja tutkimusyhteistyö

Korkeakouluyhteisöstämme löydät koko TKI-ketjun monitieteisestä perustutkimuksesta innovaatioihin ja konkreettiseen kehitystoimintaan. Vahvuuksiamme ovat laaja-alaisuus, huippututkimuksen ja innovaatioiden yhdistäminen sekä ainutlaatuinen elinkeinoelämän ja julkisen sektorin soveltamisosaaminen.

Yhteistyön monet muodot

Meiltä löytyvät oikeat osaajat ja kannattavat kumppanit organisaatiollesi tai yrityksellesi. Tutkimus- ja kehittämisyhteistyöhön on runsaasti monipuolisia mahdollisuuksia. Voit tehdä yhteistyötä kanssamme esimerkiksi:

 • osallistumalla yhteisrahoitteiseen tutkimushankkeeseen tai kansainväliseen hankkeeseen
 • käynnistämällä kehittämisprojektin organisaatiosi tai henkilöstösi tueksi
 • hyödyntämällä räätälöityä tilaustutkimusta
 • käyttämällä mittaus- ja analyysipalveluita
 • tekemällä yhteistyötä opiskelijoiden kanssa
 • toimimalla yhteiskehittämisen alustoilla

Kehitämme jatkuvasti uusia yhteistyömuotoja ja palveluita yhteistyön käynnistämisen tueksi. Pitkälle kehitettyjen sopimuskäytäntöjen ja joustavien yhteistyömuotojen ansiosta yhteistyö on helppoa ja nopeaa.

Yhteistyö käynnistyy usein pienestä yhteisestä projektista, mutta voi kasvaa pitkäjänteiseksi kumppanuudeksi ja laajoiksi alueellisiksi, kansallisiksi tai kansainvälisiksi hankkeiksi. Kumppaninamme voit hyödyntää kansainvälisen korkeakouluyhteisömme tutkimus- ja soveltamisosaamista, tutkimusympäristöjä, laajoja verkostoja sekä opiskelijoidemme ja asiantuntijoidemme osaamista.

Teemme tutkimus- ja kehitystyötä eettisesti kestävällä tavalla ja hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Arvostamme tieteen avoimuutta ja tuemme sen toteutumista. Avoimuus edistää yhteistyömahdollisuuksia niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti.

Ota yhteyttä: yrityspalvelut@tuni.fi

Tutkimus- ja kehittämisyhteistyön hyödyt

 • Tukee organisaatioiden uudistumista ja innovaatiotoimintaa.
 • Tukee yritysten ja julkisen sektorin organisaatioiden kehittämistä sekä liiketoiminnan kehittymistä ja kasvua.
 • Tarjoaa asiantuntijoiden osaamisen yritysten ja organisaatioiden käyttöön.
 • Antaa näköalapaikan uusimpaan tutkimustietoon.
 • Auttaa löytämään ja rekrytoimaan parhaat osaajat yritykseen.
 • Mahdollistaa pääsyn laajaan tutkimusinfrastruktuuriin.
 • Avaa väylän laajemman kansallisen ja kansainvälisen yhteistyöverkoston hyödyntämiseen.
 • Edistää kansantalouden kilpailukykyä.
 • Parantaa tutkimuksen laatua ja relevanssia sekä rahoitusmahdollisuuksia.
 • Edistää osaamisen ja teknologian siirtämistä.
 • Ratkaisee globaaleja ongelmia

Kutsu Yrityslähettiläät kertomaan yhteistyömahdollisuuksista

Voit kutsua Yrityslähettiläät yritykseesi kertomaan lisää yhteistyömuodoista ja mahdollisuuksista, jos haluat esimerkiksi:

 • tietoa yliopiston tarjonnasta, erityisesti tekniikan alalta
 • kuulla opiskelijayhteistyön hyödyistä ja mahdollisuuksista
 • tunnustella yhteistyömahdollisuuksia oman tutkimus- ja kehittämistoiminnan tueksi
 • edistää yhteistyön käynnistämistä ajankohtaisessa kehittämistarpeessa

Palvelu on suunnattu erityisesti pirkanmaalaisille pk-yrityksille.

Ota yhteyttä: yrityslahettilaat@tuni.fi

 

   

  Mittaus- ja analyysipalvelut

  Tarjoamme monialaisia mittaus-, analyysi- ja tuotekehityspalveluita yrityksille ja organisaatioille. Tutkimuksen infrastruktuurit ovat korkeatasoisia ja niitä kehitetään jatkuvasti palvelemaan mahdollisimman laajaa käyttäjäjoukkoa. Saat puolueettoman, tarkan ja luotettavan mittauksen tai analyysin.

  Tutustu

  Asiantuntija- ja kehittämispalvelut

  Laaja-alaisesta korkeakouluyhteisöstämme löydät koko TKI-ketjun monitieteisestä perustutkimuksesta innovaatioihin ja konkreettiseen kehitystoimintaan. Meillä on ainutlaatuista elinkeinoelämän ja julkisen sektorin soveltamisosaamista. Monialaiset tutkimus- ja kehitysalustamme yhdistävät ja linkittävät huipputieteen ja soveltavan tutkimuksen käytännön innovaatioihin.

  Tutustu

  Innovaatiotoiminta

  Yhdessä edistämme tutkimustulosten ja innovaatioiden hyödyntämistä sekä tuemme uusien yritysten alkutaivalta. Näin uudistamme kestävästi yhteiskuntaa ja elinkeinoelämää alueellisesti ja kansainvälisesti. Yhteisöstämme löydät myös monenlaista osaamista valmennukseen, mentorointiin ja sparraukseen koko matkalla oman idean kiteyttämisestä suojaamiseen sekä markkinoille saattamiseen.

  Tutustu

  Tutkimusyhteistyö

  Yhteisissä hankkeissa tuotamme uutta tietoa, osaamista, tuotteita ja palveluita yhteiskunnan suurimpien haasteiden ratkaisemiseksi ja uusien mahdollisuuksien luomiseksi. Aktiivinen vuorovaikutus elinkeinoelämän, julkisen ja kolmannen sektorin kanssa auttaa meitä ennakoimaan nopeasti muuttuvia yhteiskunnan osaamis- ja tutkimustarpeita.

  Tutustu

  Tutkimus yliopistossa

  Tampereen yliopistossa yhdistyy tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimus.

  Tutustu

  Tutkimus- ja kehitystoiminta TAMKissa

  Tampereen ammattikorkeakoulussa sovelletaan uusinta tutkimustietoa työelämälähtöisesti.  

  Tutustu