Tutkimusyhteistyö

Tutkimusyhteistyön muotoja ovat esimerkiksi yritykselle räätälöity tilaustutkimus, laajemmat yhteisrahoitteiset hankkeet sekä kansainväliset hankkeet.

Toteutamme tutkimus- ja kehittämishankkeita yhdessä yritysten, julkisorganisaatioiden ja kolmannen sektorin sekä muiden korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. Hankkeissa kehitetään uusia, laaja-alaisia ratkaisuja yhteiskunnan ja elinkeinoelämän tarpeisiin.

Lisätietoja: yrityspalvelut@tuni.fi

Mukaan tutkimushankkeisiin
Strategiset kumppanuudet
Tilaa tutkimus