Tutkimusyhteistyö

Tutkimusyhteistyön muotoja ovat esimerkiksi yritykselle räätälöity tilaustutkimus, laajemmat yhteisrahoitteiset hankkeet sekä kansainväliset hankkeet.

Toteutamme tutkimus- ja kehittämishankkeita yhdessä yritysten, julkisorganisaatioiden ja kolmannen sektorin sekä muiden korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. Hankkeissa kehitetään uusia, laaja-alaisia ratkaisuja yhteiskunnan ja elinkeinoelämän tarpeisiin.

Lisätietoja: yrityspalvelut@tuni.fi

Mukaan tutkimushankkeisiin

Pienellä rahoitusosuudella mukaan suuriin kokonaisuuksiin

Tutkimusyhteistyötä tehdään yleensä yhteisrahoitteisissa tutkimushankkeissa. Yhteisrahoitteinen tutkimus tarkoittaa, että yliopisto ja yritykset osallistuvat kukin omalla panostuksellaan hankkeen rahoitukseen ja toteutukseen. Tämän lisäksi osa rahoituksesta tulee julkisista lähteistä, kuten Business Finland tai EU. Tästä syystä hankkeissa tieteelliset tavoitteet ovat keskeisiä.

Yritykselle yhteisrahoitteinen tutkimus tarkoittaa mahdollisuutta päästä pienellä rahoitusosuudella suuriin kokonaisuuksiin ja tulevaisuuteen suuntaaviin hankkeisiin. Yhteisrahoitteiset hankkeet ovat avanneet monelle yritykselle ovet kansallisiin ja kansainvälisiin kumppanuuksiin ja verkostoihin.

Yhteisrahoitteisen tutkimuksen piirteitä

 • Valmistelu ja hakuaika voi kestää yli vuoden.
 • Projektin kesto yleensä 1 - 4 vuotta.
 • Mukana useita yrityksiä ja tutkimuslaitoksia.
 • Tulokset ovat pääsääntöisesti julkisia.
 • Tulosten suojaamisesta, hyödyntämisestä ja korvauksesta sovitaan erikseen.

Tutkimusryhmämme etsivät jatkuvasti uusia yrityskumppaneita. Jos haluat mukaan tutkimushankkeisiin, ota yhteyttä suoraan tutkimusryhmän vetäjään tai yrityspalveluihin. Mukaan pääset myös osallistumalla erilaisiin verkostoitumistapahtumiin.

Jos yrityksesi on kiinnostunut räätälöidystä ongelmanratkaisusta tai tuotekehityksestä, voit hyödyntää tilaustutkimusta sekä asiantuntija-ja kehittämispalveluitamme.

Strategiset kumppanuudet

Strateginen kumppanuus tukee osapuolten tavoitteita

Tampereen yliopisto soveltaa vakiintunutta prosessia yliopistotason strategisten kumppanuuksien hallintaan. Prosessia sovelletaan elinkeinoelämään, julkishallintoon ja keskeisiin yliopistoverkostoihin. 

Strateginen kumppanuus on kahden tai useamman toimijan välinen toimintamalli. Osapuolet tekevät toisiaan täydentäviä, molempia hyödyttäviä toimenpiteitä ja investointeja pitkäjänteisessä yhteistyösuhteessa. Yliopiston strategisessa kumppanuudessa investoinnit ovat usein osaamispohjaisia ja välillisesti sidoksissa myös yliopiston tutkimus-, yhteiskehittämis- ja opetusalustoihin.

Strategisen kumppanuuden tunnusmerkit täyttyvät, kun toiminta

 • tukee osapuolten omaa strategista agendaa
 • koskettaa osapuolten ydintoimintoja
 • on keskeinen rooli liiketoiminnan uudistumisen ja kilpailukyvyn kannalta
 • on volyymiltaan merkityksellistä
 • sivuaa enemmän kuin yhden yliopiston tiedekunnan osaamisalueita

Strategisessa pitkäjänteisessä yhteistyössä kustannukset, hyödyt, riskit ja haitat tarkastellaan luottamuksella avoimesti osapuolten kesken. Liikesuhdetta hoidetaan ammattimaisesti  tavoitteellisen roadmap-ajattelun kautta.

Kumppanuuden eri instrumentteja voivat olla muun muassa:

 • tilaustutkimus
 • tutkinto-ohjelmien tuottamat osaajat
 • tohtorikoulu
 • tutkimuskonsortiot
 • työelämäsovitteiset koulutuskokonaisuudet
 • opiskelijaprojektit
 • tavoitteelliset start-up aktiviteetit
 • lahjoittajatoiminta
 • alumniverkoston suunnattu toiminta
 • co-creation alustoilla yhteiskehittämiseen osallistuminen
 • koulutusyhteistyö
 • infrastruktuuriyhteistyö

Kerromme mielellämme lisää! Ota yhteyttä:

päällikkö Pasi Vakaslahti
yhteistyö- ja yhteiskehittämisen palvelut
p. 040 5116128
pasi.vakaslahti@tuni.fi

Tilaa tutkimus

Räätälöityjä ratkaisuja yritykselle

Tilaustutkimus on yrityksen tarpeisiin räätälöity tutkimusyhteistyön muoto, jonka yritys rahoittaa kokonaisuudessaan. Yritys voi saada projektilleen tukea esimerkiksi Business Finlandilta tai EU:lta.

Tilaustutkimuksen piirteitä:

 • Asiakasyritys määrittelee tekemisen tavoitteet.
 • Tutkimus ja tuotekehitys, josta tulokset ja IPR:t yrityksen käyttöön ilman akateemisia tavoitteita.
 • Voidaan toteuttaa yrityksen tai yliopiston tiloissa.
 • Mahdolliset julkaisut sovitaan tilaajan kanssa tapauskohtaisesti.

Jos yrityksesi etsii mahdollisuutta päästä pienellä rahoitusosuudella mukaan suuriin tutkimuskokonaisuuksiin ja tulevaisuuteen suuntaaviin hankkeisiin, on yhteisrahoitteinen tutkimushanke sopiva vaihtoehto.