Kehittämispalvelut

Ratkaisuja pieniin ja suuriin pulmiin

Tampereen korkeakouluyhteisö auttaa yrityksiä ja julkisen sektorin toimijoita ratkomaan niin pieniä kuin suuriakin pulmia. Tutkijoidemme, asiantuntijoidemme ja opiskelijoidemme osaamista hyödyntäen voitte kehittää tuotteitanne, palveluitanne ja liiketoimintaanne.

Tarjoamme asiantuntija- ja kehittämispalveluita yrityksille, julkisorganisaatioille ja kolmannen sektorin toimijoille. Yritysten ja julkisen sektorin lisäksi yhteistyökumppaneitamme ovat korkeakoulut ja tutkimuslaitokset. Yhdessä kehitämme uusia ratkaisuja yhteiskunnan ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Pienikin projekti saattaa kasvaa mittaviksi yhteisiksi tutkimus- ja kehittämishankkeiksi, innovaatioiksi, uusiksi työpaikoiksi ja menestyväksi liiketoiminnaksi.

Yrityksille on eri rahoituslähteistä tarjolla tukea toiminnan kehittämiseen. Tätä tukea voi hyödyntää myös yhteistyössä Tampereen yliopiston ja ammattikorkeakoulun kanssa. Tärkeitä TKI-toimintamme rahoituslähteitä ovat EU:n rahoitusohjelmat sekä Business Finland.

Ota yhteyttä palveluosoitteeseemme yrityspalvelut@tuni.fi. Autamme sinua löytämään korkeakouluyhteisöstämme tarpeisiisi vastaavan palvelun, asiantuntijan tai etenemisväylän.

Ratkaisuja selkeästi rajattuun ongelmaan

Pulmaperjantai®

Onko yrityksessänne tuoteidea, laiteprototyyppi tai kehittämisajatus, jonka viimeistelyssä ja eteenpäin viemisessä ulkopuolinen apu olisi tarpeen? Kaipaatteko tuotteenne tai tuotantoprosessinne kehittämiseen uusia näkökulmia tai pohditteko tulevaisuuden teknologioiden tuomia mahdollisuuksia?

Jos vastasit myöntävästi, esitä pulmasi meille. Kokoamme yliopiston parhaat asiantuntijat, joiden kanssa keskustellen pääset pureutumaan pulmasi ytimeen. Pulmaperjantai® on maksuton palvelu, jossa tutkijat ja muut asiantuntijat antavat suunnittelu- ja ideointitukea erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille.

Pulmaperjantai-palvelussa yliopiston tutkijat ja muut asiantuntijat antavat erityisesti pk-yrityksille nopeaa suunnittelu- ja ideointitukea monialaisiin ja haastaviin pulmiin, esimerkiksi:

 • tuoteidean toteuttamiseen
 • tuotteen tai tuotantoprosessin kehittämiseen
 • uuden teknologian käyttöönottoon.
 • haasteisiin, joihin ei löydy ratkaisua suoraan markkinoilta.

Pulmaperjantaihin hakeminen on helppoa:

 • Kuvaile yrityksenne kehitystehtävää lyhyesti.
 • Lähetä kuvaus kirjallisena osoitteeseen yrityspalvelut@tuni.fi

Palvelu on tarkoitettu toimiville yrityksille. Arvioimme pulmien soveltuvuuden Pulmaperjantaihin tapauskohtaisesti.

Tampereen yliopiston yrityspalvelutiimi kokoaa pulmaanne sopivan monialaisen asiantuntijaryhmän ja järjestää osapuolille noin tunnin kestävän yhteisen tapaamisen.

Pulmaperjantai-palvelu on yritykselle maksuton. Keskustelut käydään luottamuksellisesti suljettujen ovien takana, eikä yritysten tietoja tai kysymyksiä luovuteta eteenpäin. Keskustelun tavoitteena on kartoittaa ratkaisuvaihtoehdot ja yhteistyömahdollisuudet TTY:n kanssa. 

Lisätietoja
yrityspalvelut@tuni.fi

Diplomityö tai muu opinnäytetyö

Diplomityö on diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkintoon sisältyvä julkinen opinnäytetyö. Diplomityöprojektissa opiskelija osallistuu yrityksen tai organisaation suunnittelu-, kehittämis- tai tutkimushankkeen toteuttamiseen. Se on myös oiva tapa varmistaa vastavalmistuneen osaaminen ja soveltuvuus ennen rekrytointia.

Diplomityöprojekti soveltuu uusia osaajia, kehittämisen lisäresurssia tai kansainvälistä näkökulmaa kaipaaville yrityksille ja organisaatioille.

Diplomityön aiheena voi olla esimerkiksi

 • käytännön ongelmien ratkaisu
 • tuotteen tai toiminnan kehittäminen
 • uuden teknologian soveltaminen tai testaaminen
 • vaihtoehtojen vertailu

Diplomityöprojektin ajan opiskelija on palkattuna suoraan yritykseen tai yrityksen rahoituksella yliopistoon. Projekti kestää 6 - 8 kuukautta.

Yrityksesi voi saada diplomityöntekijän paitsi palkkaamalla opiskelijan, myös tekemällä lahjoituksen TTY:n tukisäätiölle (linkki). Tukisäätiö jakaa apurahoja mm. diplomi- ja väitöskirjatöitä tekeville tekniikan alan opiskelijoille. Säätiö toimi pääosin lahjoitus- ja testamenttivaroin.

Jätä maksuton ilmoitus avoimesta diplomityöpaikasta aarresaari.net –työpaikkavälitykseen tai ota suoraan yhteyttä yliopiston opetushenkilökuntaan tai tuttuun opiskelijaan.

Lisätietoja:

suunnittelija Kaisa Niskanen, p. 050 300 5964
TTY:n tukisäätiö, toiminnanjohtaja Mira Toroi, p. 040 553 2344

Hyödynnä myos yliopiston ja ammattikorkeakoulun muiden alojen opiskelijoiden osaamista ja teetä opinnäytetyö!

Demola

Demola - monitieteistä ja tuoretta näkökulmaa organisaatioosi

Demola vauhdittaa kokeilukulttuuria yhdistämällä kumppaniorganisaatioiden henkilöstön ja korkeakoulujen opiskelijat ketteriin co-creation-projekteihin tulevaisuuden tuote- ja palvelukonseptien demoamiseksi. Maailmanlaajuisesti Demolan avulla toteutetaan vuosittain satoja projekteja. Demola on EU:n laajin yritysten uusiutumista fasilitoiva innovaatioalusta ja korkeakouluallianssi, joka yhdistää yrityksiin tänään 60 korkeakoulua ja yli 700 000 opiskelijaa. Demola on alun perin tamperelaisen korkeakouluyhteisön kehittämä toimintamalli.

Demolan yhteiskehittämisen malli soveltuu yrityksille ja organisaatioille, jotka haluavat

 • innostaa henkilöstöään innovoimaan
 • vahvistaa omaa kokeilukulttuuriaan
 • saada tuoreita ideoita ja näkökulmia
 • tunnistaa kehittämis- ja investointikohteita
 • tehdä ketteriä kokeiluja ja opiskelijayhteistyötä

Demolassa kehitettävät konseptit ja demot konkretisoivat tulevien megatrendien ja muutosten mahdollisuudet.

Miten toimitaan?

Demola-projektien sisältö ja tavoitteet määritellään yhteistyökumppanin kanssa. Korkeakouluopiskelijoista muodostettu monialainen tiimi ja 1 - 3 kumppaniorganisaation edustajaa työskentelevät yhteisessä projektissa noin kaksi kuukautta.

Projekti etenee Demolan fasilitaattorin tuella kehittämiskohteiden rajaamisesta kehitysideoihin sekä demojen rakentamiseen. Konkreettinen ratkaisuehdotus tukee organisaation kehittämis- ja investointipäätösten tekemistä.

Demolan yhteiskehittämisprojektin hinta on kiinteä, 7 500 euroa (+ alv.), ja se sisältää:

 • Demolan asiantuntijoiden tuella luodun projektikuvauksen strategisesti kiinnostavasta teemasta
 • Kahdeksan (8) viikon fasilitoidun kehittämisprosessin
 • 1–3 organisaation edustajan osallistumisen yhteiskehittämisprojektiin
 • 4–6 hengen monialaisen opiskelijatiimin, jonka osaamisprofiili suunnitellaan yhdessä organisaation kanssa,
 • Opiskelijatiimin rekrytoinnin
 • kansainvälisen rinnakkaislisenssin projektin tuloksiin (optio myös yksinoikeuden hankkimiseen)

Ota yhteyttä!
info@demola.net
tampere.demola.net

Tekniikan kandidaatintyö

Tekniikan kandidaatintyö – taustatietoa kehittämisen tueksi

Kandidaatintyö eli kandityö on tekniikan kandidaatin tutkintoon sisältyvä, rajatusta aiheesta laadittu julkinen opinnäytetyö. Se soveltuu yritykselle, joka tarvitsee taustatietoa kehittämisen tueksi tai etsii diplomityöntekijää tai kesätyöntekijää. Kandityö on yrityksille maksuton.

Kandidaatintyönä voit teettää esimerkiksi

 • kirjallisuusselvityksen
 • esiselvityksen
 • vertailuraportin
 • markkina- tai kilpailijakartoituksen

Aiheita voi ehdottaa ottamalla suoraan yhteyttä kunkin ryhmän vastuuopettajaan tai tuttuun opiskelijaan.

Kandityöaiheen tulee täyttää opinnäytetyölle asetetut tavoitteet. Aiheen soveltuvuuden kandityöksi voi varmistaa vastuuopettajalta. Myös opiskelijoilla on oikeus valita aiheensa oman mielenkiinnon ja opintojen mukaan. Työn tekemiseen ja sen tarkastamiseen varataan aikaa keskimäärin 2–4 kuukautta.

TAMK Fiiliskeskus

Opiskelijamme tuottavat asiakkaille kilpailukykyisesti hinnoiteltuja palveluita ja saavat mahdollisuuden harjaannuttaa koulutuksessa oppimiaan taitoja. Valikoimassamme on fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia tukevia palveluja, joita voidaan toteuttaa sekä yksilöllisiin että yhteisön tarpeisiin. Opiskelijoita voi tilata myös omaan organisaatioon toteuttamaan ohjaus- tai valmennustuokioita, erilaisia mittauksia tai selvityksiä, tai muihin avustaviin tehtäviin.

Lisätietoja: https://sites.tuni.fi/fiiliskeskus/

Ota yhteyttä:

Fiiliskeskus
040 7498414
fiiliskeskus.tamk@tuni.fi

Fablab Tampere

Fablab Tampere - yhteisöllinen verstas

Fablab Tampere on avoin ja yhteisöllinen digitaalisen valmistuksen verstas, jossa osaaminen kehittyy itse tekemällä ja yhdessä ongelmia ratkomalla. Räätälöimme palveluja yrityksille ja organisaatioille, jotka haluavat

 • jalostaa omia ideoitaan ja tehdä nopeita kokeiluja
 • tarjota jäsenilleen elämyksiä ja onnistumisen iloa TYKY- tai tuotekehityspäivässä
 • haastaa opiskelijat ideoimaan ja etsimään ratkaisuja

Voit varata yksittäisen laitteen tai koko verstaan yrityksesi tai organisaatiosi omaan käyttöön. Henkilökuntamme neuvoo ja opastaa laitteiden käytössä. Fablab Tampereen palvelut ovat yrityksille maksullisia.

Fablabissa on käytössäsi mm. seuraavia laitteita:

 • 3D-tulostimia
 • laserleikkureita
 • jyrsimiä
 • vinyylileikkuri

FabLab Tampere on avoin oppimisympäristö, joka on Tampereen yliopiston sovellus MIT:n kehittämästä globaalista FabLab-konseptista. Maailmanlaajuiseen verkostoon kuuluu yli 1000 FabLabia.

Ota yhteyttä!

https://sites.tuni.fi/fablabtampere/
Projektipäällikkö Jussi Viljanen, p. 050 300 8839

OpenLab - tuotekehitys- ja innovaatiopalveluita yrityksille ja yhteisöille

OpenLab tarjoaa yrityksille ja yhteisöille erilaisia tuotekehitys- ja innovaatiopalveluita sekä projekti-, laboratorio- sekä koulutuspalveluita.

Yritysten käytettävissä ovat laboratorioiden monipuolinen konekanta, ammattitaitoinen henkilökunta sekä laajat opiskelijaresurssit.

TAMK OpenLab toimii osana SMACC osaamiskeskittymää. OpenLab koostuu TAMKin konetekniikan laboratoriosta ja oppimisympäristöistä.

Tuotekehitys-, mallinnus- ja innovaatiopalvelut

OpenLab tarjoaa yritysten kehitystarpeista lähteviä palveluita aina laajoista tuotekehityskokonaisuuksista yksittäisiin selvitysprojekteihin. Projekteissa hyödynnetään TAMKin ja sen sidosryhmien laajaa osaamista ja laitetarjontaa. Projektit toteutetaan pääsääntöisesti opiskelijaprojekteina, mutta niissä voidaan hyödyntää myös alan asiantuntijoiden osaamista.

OpenLabissa toimii myös opiskelijoiden perustama Konetekniikan osuuskunta, joka tuottaa palveluja toimeksiantojen pohjalta. Voit ottaa yhteyttä suoraan osuuskuntaan tai OpenLabiin sähköpostilla yrityspalvelut@tuni.fi.

Laboratorioanalyysit ja materiaalitestaukset

OpenLab tarjoaa monipuolisia testaus- ja mallinnuspalveluja usean vuoden kokemuksella. Laboratoriolla on käytössään:

 • modernit suunnittelu- ja simulointiohjelmistot
 • erilaisia materiaalien kuormitus- ja rasitusmenetelmiä

Protovalmistus ja pikamallinnus

Tampereen ammattikorkeakoulun konelaboratorion 3D-tulostinta voidaan hyödyntää erilaisissa yritysyhteistyöprojekteissa. Tulostimella voidaan valmistaa kappaleita CAD-ohjelman 3D-mallin pohjalta yleisintä muovien tulostustekniikkaa (FDM) käyttäen.

Koulutuspalvelut

Tarjoamme yritysten tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia, esim. laitekoulutuksia.

Ota yhteyttä:

openlab@tuni.fi

Juuso Huhtiniemi
Jani Katajisto
Mika Ijas
Hannu Kivilinna
Petri Pohjola

Oman alan kehittämistä yritysten ja tieteentekijöiden verkostoissa

Korkeakouluyhteisössä ja sen kampuksilla toimii useita eri alojen yhteiskehittämisen alustoja ja verkostoja. Ne tarjoavat erilaisia osallistumisen mahdollisuuksia suurille ja pienille yrityksille, tutkimusryhmille, opiskelijoille ja muille asiantuntijoille. Alustat ja verkostot yhdistävät samoita kehittämisteemoista kiinnostuneita ja luovat edellytyksiä sekä oman yrityksen että toimialan uudistamiseen.

Kullakin alustalla on omat toimintaperiaatteensa. Yhdistäviä tekijöitä ovat kokeilukulttuuri, monialaisuus sekä tiedon ja asiantuntijuuden jakaminen.

Tule mukaan monialaiseen yhteistyöhön

 • uudistamaan toimialoja
 • kehittämään uutta liiketoimintaa
 • vahvistamaan yrityksesi ja alan kilpailukykyä
 • hyödyntämään uusinta tutkimustietoa ja osaamista
 • verkostoitumaan parhaiden asiantuntijoiden kanssa
 • osallistumaan tapahtumiin tai järjestämään niitä
Yhteiskehittämisen alustat

Kampusklubi® - kehittämisestä innostuneiden yhteisö

Kampusklubi on yhteiskehittämisen alusta tutkimuksesta, tuotekehityksestä ja osaamisen kehittämisestä innostuneille ihmisille ja organisaatioille. Jäsenemme ovat yrityksiä, organisaatioita, tieteentekijöitä ja opiskelijoita, jotka arvostavat

 • yritysten keskinäistä sekä yritysten ja tieteentekijöiden välistä yhteistyötä ja sen syventämistä
 • innovaatioita ja tuottavaa kumppanuutta
 • monialaista vuorovaikutusta ja verkostoitumista
 • ryhmäytymistä yhteisten intressien ympärille
 • ideointia, kokeiluja ja kehkeyttämistä
 • joustavia ja erilaisiin tarpeisiin muunneltavia tiloja

Maksullisen jäsenyyden myötä yrityksesi tai yhteisösi voi organisoida Kampusklubilla toimintaa henkilöstölle, kumppaneille, sidosryhmille ja kampusklubilaisille.

Monialaista vuorovaikutusta ja yhteisten intressien löytämistä tukevat Kampusklubin avainhenkilöiden palvelut ja inspiroiva miljöö. Yhteiskäyttötiloissa, tapahtumissa ja teemaryhmissä on luontevaa tavata ihmisiä omalta alalta ja sen ulkopuolelta. Osa Kampusklubin toiminnasta on suunnattu vain jäsenille, mutta se tarjoaa myös avoimia tapahtumia. Kampusklubilla kukoistat, jos voimaannut uusista ajatuksista, toimintatavoista ja monialaisesta vuorovaikutuksesta.

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy kehittää alustan toimintaa asiakaslähtöisesti yhdessä klubilaisten ja yliopiston kanssa. Kampusklubi® on Suomen Yliopistokiinteistöjen konsepti.

Ota yhteyttä!
jäsenyyssopimukset, jäsenpalvelut, tilavaraukset:
Jaana Hanninen, klubivastaava, puh. 0400 414 117, jaana.hanninen@sykoy.fi

yliopisto-yritys -yhteistyö
Marjut Kemiläinen, verkostomanageri, puh. 040 737 2787, marjut.kemilainen@tut.fi

Lisätietoa:
Kampusklubin jäsenet
Kampusklubin uutisia ja tapahtumia

Kampusklubin käyntiosoite: Tampereen yliopisto, Hervannan kampus, Kampusareena 5. kerros, Korkeakoulunkatu 7, 33720 Tampere

SMACC - älykkäät koneet ja valmistus

SMACC vahvistaa valmistavan teollisuuden ekosysteemin kehittymistä ja toteuttaa joustavasti tutkimukseen pohjautuvia kehityshankkeita yhden luukun periaatteella. Tarjoamme yrityksille palveluita teknologian ja liiketoiminnan kehittämiseen sekä nopean väylän uusimpaan tutkimustietoon. Yhdessä rakennamme suomalaisen valmistavan teollisuuden tulevaisuutta.

Tarjoamme nopeita ratkaisuja sekä laajan yhteistyöverkoston valmistavan teollisuuden pk-yrityksille, jotka haluavat

 • Tunnistaa omat menestystekijänsä ja kehityskohteensa digitaalisessa toimintaympäristössä
 • Nopeuttaa tuotteiden ja tuotannon kehittämistä
 • Testata ratkaisujen toimivuutta alan huippuosaajien kanssa
 • Parantaa kokonaistuottavuuttaan

Miten toimitaan?

Yritysten tarpeista nostetaan toimialan yhteisiä kehityskohteita, jotka liittyvät SMACCin laajempiin teemoihin:

 • Vaativa digitaalinen ja hybridivalmistus
 • Digitaalinen tuotekehitys ja digitaaliset kaksoset
 • Digitaaliset palveluinnovaatiot ja data-analytiikka
 • Digitaalinen elinkaaren hallinta
 • Älykkäät mekatroniset konejärjestelmät
 • Robotiikka ja automaatio
 • Järjestelmäsuunnittelu
 • Materiaalitekniikka

Yrityksesi voi liittyä maksutta SMACC-yhteisöön. Saat alan tietoa, voit osallistua tapahtumiin sekä hyödyntää verkostojamme ja SMACC-yhteiskäyttötilaa Hervannan kampuksen Kampusareenassa.  

Ota yhteyttä!

info@smacc.fi
www.smacc.fi

CORELAB - rakennetun ympäristön yhteiskehittämisen alusta

Corelab on kokeilukulttuuriin nojaava yhteistyöalusta kiinteistö- ja rakennusalalla toimiville tai siitä kiinnostuneille yrityksille. Muodostamme vahvan rakennetun ympäristön osaamiskeskittymän.

Corelab on rakennetun ympäristön monialainen yhteiskehittämisalusta yrityksille, asiantuntijoille ja opiskelijoille, jotka haluavat

 • Uudistaa alaa ja kehittää uutta liiketoimintaa
 • Osallistua viimeisimpään tutkimustietoon pohjautuviin yhteiskehittämishankkeisiin
 • Vahvistaa kilpailukykyään monialaisella yhteistyöllä
 • Hyödyntää uusinta tutkimustietoa ja osaamista
 • Verkostoitua parhaiden asiantuntijoiden kanssa

Miten toimitaan?

Yritysten tarpeista nostetaan toimialan yhteisiä kehityskohteita ja toteutetaan hankkeita, jotka liittyvät esimerkiksi

 • Rakennetun ympäristön digitalisoitumiseeen
 • Älykkäisiin kaupunkeihin
 • Ympäristötehokkuuteen ja kiertotalouteen
 • Uusiin asumisen ja työnteon konsepteihin

Corelabin tapahtumiin osallistuminen on maksutonta. Tarjolla on myös eritasoisia maksullisia osallistumisvaihtoehtoja tutkimus- ja opetusyhteistyöstä kiinnostuneille yrityksille.

Ota yhteyttä!
www.corelab.fi
info@corelab.fi

CIVIT - Immersiivisen visuaalisen teknologian tutkimuskeskus

Tuotamme uusinta tutkimustietoa ja asiantuntijuutta nousevalla alalla. Yrityksesi tai organisaatiosi voi hyödyntää kehityksen huipulla olevia laitteistojamme, tilojamme ja kansainvälisiä verkostojamme. Tutkimuskeskuksemme erityisosaamista ovat:

 • visuaalisen sisällön luominen
 • visuaalisen sisällön esitysmuodot
 • kehittyneet näytöt
 • immersiivinen käyttäjäkokemus

Palveluihimme kuuluvat muun muassa

 • eritasoiset tutkimusprojektit
 • välinevuokraus
 • immersiiviseen käyttäjäkokemukseen liittyvä testaus ja konsultointi
 • Proof-of-Concept-palvelut (nopeisiin tuloksiin keskittyvät lyhyen aikavälin projektit)

Uudenlaiset visuaaliset teknologiat ovat merkityksellisiä monilla toimialoilla, kuten:

 • viihde ja viihdeteollisuus (esim. peliala, media-alan yritykset sekä eri kulttuurialojen tuottajat)
 • teollisuus
 • arkkitehtuuri
 • terveydenhuolto
 • rakentaminen ja suunnittelu
 • turvallisuuskriittiset sovellukset ja yritykset (esim. pelastustehtävät, suurten työkoneiden ohjaimet tai valvontakeskukset)

Miten toimitaan?

Yrityksesi voi osallistua tapahtumiimme ja toimintaamme maksutta. Voit myös liittyä CIVITin kumppaniksi, jolloin pääset hyödyntämään kaikkia palvelujamme.

Yhteystiedot

civit@tut.fi

Tampereen yliopisto, Hervannan kampus
Korkeakoulunkatu 6, 33720 Tampere

Energia- ja ekotehokkuustutkimus

Arvoketjun laajuista osaamista

Tampereen korkeakouluyhteisön energiaryhmä on Suomen suurin ja monitieteisin energia- ja ekotehokkuustutkimuksen osaamiskeskittymä. Tuotamme ratkaisuja energiajärjestelmään, tiedonhallintaan, liiketoimintaan ja yhteiskunnan kehitykseen liittyvissä haasteissa.

Yhteistyökumppaneille tarjoamme

 • koko arvoketjun kattavaa huippuosaamista
 • mahdollisuuden hyödyntää monipuolisia oppimis- ja tutkimusympäristöjä
 • yhden kontaktipisteen energia- ja ekotehokkuusalan asiantuntijoihin

Ryhmäämme kuuluu yli 300 energia- ja ekotehokkuusalan tutkijaa, opettajaa ja professoria. Rakennamme tulevaisuuden maailmaa ja yhteiskuntaa kestävän kehityksen periaatteella. Teemme yhteistyötä VTT:n kanssa Smart Energy Systems Competence Center (SENECC) –osaamiskeskuksessa.

Osaamistamme ja palveluitamme voivat hyödyntää esimerkiksi energia- ja ekotehokkaan tulevaisuuden puolesta toimivat

 • yritykset
 • julkisyhteisöt
 • asiantuntijat
 • päätöksentekijät

Tiiviissä vuorovaikutuksessa yhteistyökumppanien kanssa kehitämme tulevaisuuden yhteiskuntien resurssitehokkaita ja hiilineutraaleja energiaratkaisuja. Ota yhteyttä, jos haluat

 • osallistua alan yhteisten tutkimushankkeiden valmisteluun
 • tilata omiin tarpeisiisi räätälöityä tutkimusta tai mittaus- ja analyysipalvelua
 • tehdä yhteistyötä opiskelijoiden kanssa ja luoda suhteita uusiin osaajiin
 • verkostoitua alan asiantuntijoiden yhteisissä tapahtumissa

Ota yhteyttä!
energy@tuni.fi

Tampere Wear Center - kulumistutkimuksen osaamiskeskittymä

Kulumisen hallinnan asiantuntijuutta

Tampere Wear Center (TWC) on kulumistutkimukseen keskittyvä osaamiskeskittymä. Toimimme asiantuntijana erilaisissa kulumisen hallintaan liittyvissä kysymyksissä. Tarjoamme asiakkaillemme

 • monipuolisen tutkimusinfrastruktuurin
 • materiaalitekniikkaan ja kulumiseen erikoistuneiden tutkijoiden asiantuntemuksen
 • pitkäjänteistä tieteellistä tutkimusyhteistyötä sekä soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä
 • korkeatasoista materiaali- ja kulumistietoutta

Tampere Wear Centerin yhteydessä toimiva Kulumisfoorumi on yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yritysten välinen yhteistyöverkosto. Liity jäseneksi mikäli haluat

 • tehdä ja syventää yhteistyötä Tampere Wear Centerin kanssa
 • vaikuttaa kulumisen alueella tehtävän perus- ja soveltavan tutkimuksen sisältöön ja painotuksiin
 • teettää opiskelijoilla esiselvitys- ja tuotekehitysprojekteja esimerkiksi harjoitus- tai opinnäytetöinä
 • hyödyntää laajaa kansallista ja kansainvälistä verkostoa

Tarjoamme jäsenyrityksillemme monia etuja:

 • vuosittainen kansainvälinen kulumisseminaari
 • teematapaamiset ja koulutustilaisuudet
 • yhteyshenkilön, joka tekee yrityskäyntejä ja järjestää tarvittaessa teemakohtaisia tapaamisia
 • jatkuvasti kehittyvän kulumistietokannan wearforum.net

Ota yhteyttä
Staff Scientist Kati Valtonen, p. 040 849 0142
Professori Veli-Tapani Kuokkala, p. 040 849 0040
https://twitter.com/TampereWearCent

Yrityslähettiläät

Kutsu yrityslähettiläät vierailulle yritykseesi!

Yrityslähettiläs-toiminta on Tampereen yliopiston palvelu yliopistoyhteistyöstä kiinnostuneille pk-yrityksille. Yrityslähettiläs-tiimi koostuu neljästä opiskelijasta, jotka tuovat yliopiston tarjoamat mahdollisuudet lähemmäs yrityksiä esittelemällä niitä paikan päällä.

Yrityslähettiläät voi kutsua vierailulle yritykseen, jossa halutaan esimerkiksi:

 • tietoa yliopiston tarjonnasta ja yhteistyömuodoista erityisesti tekniikan alalla
 • kuulla opiskelijayhteistyön hyödyistä ja mahdollisuuksista
 • tunnustella yhteistyömahdollisuuksia oman tutkimus- ja kehittämistoiminnan tueksi
 • edistää yhteistyön käynnistämistä ajankohtaisessa kehittämistarpeessa

Yrityslähettiläiden vierailusta sovitaan aina etukäteen ja sen sisältö suunnitellaan kunkin yrityksen tarpeiden mukaisesti. Koska yrityslähettiläät ovat opiskelijoita, vierailut ovat mahdollisia vain lukukausien aikana, syyskuusta huhtikuuhun.

Kiinnostuitko?

Seuraa yrityslähettiläitä Facebookissa tai ota yhteyttä: yrityslahettilaat@tuni.fi.

Tutustu yrityslähettiläisiin

Yrityslähettiläät kevätlukukaudella 2019

Eerika Kekki
toisen vuoden opiskelija, pääaine tietojohtaminen

 

– Haluan luoda yhteisöllisyyttä yliopistomme ja lähialueen yritysten kanssa samalla työssä pääsee toimimaan ihmisten kanssa uudenlaisissa ympäristöissä!

Santtu Koskinen
kolmannen vuoden opiskelija, pääaine tuotantotalous

– Mahdollisuus toimia linkkinä TTY:n ja yritysten välillä on todella mielenkiintoinen ja tarjoaa haasteita.

Aaro Tuukkanen
neljännen vuoden opiskelija, pääaine konetekniikka

– Yrityslähettiläänä toimiminen antaa mahdollisuuden edistää yliopiston ja yritysten välistä yhteistyötä.

Vili Sipilä
kolmannen vuoden opiskelija, pääaine biolääketieteen tekniikka

– On tärkeää lisätä tietoutta erilaisista yhteistyömahdollisuuksista yritysten ja yliopiston välillä ja sitä kautta parantaa myös opiskelijoiden yhteyksiä työelämään.

 

Yliopistoyhteistyön mahdollisuudet tutuksi

"Hyödyllinen tapaaminen. Saimme uutta tietoa ja yhteistyövinkkejä. Kevyt tapa aloittaa yhteistyö yliopiston kanssa."

Tällaista palautetta antoivat pk-yritykset Tampereen teknillisessä yliopistossa vuonna 2017 käynnistetystä yrityslähettiläs-toiminnasta. Hyvien kokemusten innostamana toimintaa jatketaan ja laajennetaan uudessa yliopistossa.

Yrityslähettiläät kartoittavat pk-yritysten kehitystarpeita ja kertovat yliopistoyhteistyön mahdollisuuksista yrityksissä. Yrityslähettiläiksi valitut opiskelijat ottavat yhteyttä yrityksiin ensin soittamalla ja sopivat vierailusta.

– Vierailulla kerromme palveluista ja yhteistyömuodoista, esimerkiksi harjoitus- ja diplomitöistä. Puheena ovat myös muut helposti toteutettavat yhteistyömuodot, kuten ongelmanratkaisun tueksi luotu Pulmaperjantai® tai yhteistyö ainejärjestöjen kanssa, kertovat lähettiläinä lukuvuonna 2017 - 2018 toimineet Maria Juponaho ja Pinja Kilpeläinen.

Opiskelijat toivovat kontakteja

Yrityslähettiläät työskentelevät pareittain. Vierailuun valmistautuessaan he kartoittavat yrityksen tarpeita ja välittävät vierailun jälkeen yhteistyötoiveet eteenpäin yliopistolla.

Vierailut suuntautuivat paitsi Tampereelle, myös ympäristökuntiin ja muualle Pirkanmaalle.

– Vastaanotto on ollut hyvin myönteinen. Yrityksissä on yllätytty positiivisesti siitä, että yliopistolta lähestyttiin heitä suoraan sekä sen tarjoamien palvelujen monipuolisuudesta, Juponaho ja Kilpeläinen kertovat.

– Toivomme ennen kaikkea verkottumismahdollisuuksia ja kontakteja pk-yrityksiin, joiden toiminta ja työvoimatarpeet ovat suurelle osalle opiskelijoita melko tuntemattomia, he sanovat.

Yrityslähettiläät tietävät laajasti pk-yrityksille suunnatuista TTY:n tutkimus- ja kehittämispalveluista. Kuvassa Santtu Koskinen (oikealla), Aaro Tuukkanen, Pinja Kilpeläinen, Vili Sipilä, Maria Juponaho  ja Eerika Kekki.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä ja sovi vierailusta yrityslahettilaat@tuni.fi
Yrityslähettiläät kertovat vierailuistaan yrityksissä myös Facebookissa