Ratkaisuja pieniin ja suuriin pulmiin

Kehittämispalvelut
Tampereen korkeakouluyhteisö auttaa yrityksiä ja julkisen sektorin toimijoita ratkomaan niin pieniä kuin suuriakin pulmia. Tutkijoidemme, asiantuntijoidemme ja opiskelijoidemme osaamista hyödyntäen voitte kehittää tuotteitanne, palveluitanne ja liiketoimintaanne.

Tarjoamme asiantuntija- ja kehittämispalveluita yrityksille, julkisorganisaatioille ja kolmannen sektorin toimijoille. Yritysten ja julkisen sektorin lisäksi yhteistyökumppaneitamme ovat korkeakoulut ja tutkimuslaitokset. Yhdessä kehitämme uusia ratkaisuja yhteiskunnan ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Pienikin projekti saattaa kasvaa mittaviksi yhteisiksi tutkimus- ja kehittämishankkeiksi, innovaatioiksi, uusiksi työpaikoiksi ja menestyväksi liiketoiminnaksi.

Yrityksille on eri rahoituslähteistä tarjolla tukea toiminnan kehittämiseen. Tätä tukea voi hyödyntää myös yhteistyössä Tampereen yliopiston ja ammattikorkeakoulun kanssa. Tärkeitä TKI-toimintamme rahoituslähteitä ovat EU:n rahoitusohjelmat sekä Business Finland.

Ota yhteyttä palveluosoitteeseemme yrityspalvelut@tuni.fi. Autamme sinua löytämään korkeakouluyhteisöstämme tarpeisiisi vastaavan palvelun, asiantuntijan tai etenemisväylän.

Ratkaisuja selkeästi rajattuun ongelmaan

Oman alan kehittämistä yritysten ja tieteentekijöiden verkostoissa

Korkeakouluyhteisössä ja sen kampuksilla toimii useita eri alojen yhteiskehittämisen alustoja ja verkostoja. Ne tarjoavat erilaisia osallistumisen mahdollisuuksia suurille ja pienille yrityksille, tutkimusryhmille, opiskelijoille ja muille asiantuntijoille. Alustat ja verkostot yhdistävät samoita kehittämisteemoista kiinnostuneita ja luovat edellytyksiä sekä oman yrityksen että toimialan uudistamiseen.

Kullakin alustalla on omat toimintaperiaatteensa. Yhdistäviä tekijöitä ovat kokeilukulttuuri, monialaisuus sekä tiedon ja asiantuntijuuden jakaminen.

Tule mukaan monialaiseen yhteistyöhön

  • uudistamaan toimialoja
  • kehittämään uutta liiketoimintaa
  • vahvistamaan yrityksesi ja alan kilpailukykyä
  • hyödyntämään uusinta tutkimustietoa ja osaamista
  • verkostoitumaan parhaiden asiantuntijoiden kanssa
  • osallistumaan tapahtumiin tai järjestämään niitä
Yhteiskehittämisen alustat
Yrityslähettiläät