joukko ihmisiä
Palvelu

Kehitä esimiestyötä - kehität tuottavuutta

Kuvaus

Esimies on organisaation toimintakyvyn ylläpitäjä ja tuottavuuden avainhenkilö. Hyvä päivittäisjohtaminen luo puitteet tehokkaalle työskentelylle ja pitää toiminnan strategian suunnassa. Esimies on linkki johdon ja henkilöstön välillä. Johto luo puitteet esimiehen toiminnalle. Esimies tukee päivittäisjohtamisella strategian muuttumista arjen toiminnaksi.

Esimiesrooli haltuun
Mitkä ovat esimiestyön raamit? Mitä esimies on työnantajan edustaja tarkoittaa arjessa? Millaisia esimiesrooleja on?

Asiantuntija esimiehenä
Onnistuminen esimiehenä edellyttää muutosta työn tekemisen otteessa. Roolien erilaisuuden ymmärtäminen auttaa onnistumaan.

Oman työn johtaminen
Esimiehenä onnistumisen perusta on oman työn johtaminen. Voidakseen johtaa muita, pitää ensin johtaa itseään. Oman työn johtamisessa paneudutaan työnhallinnan elementteihin, tuotetaan systeeminen oman työn kartta ja tutkaillaan myös ajanhallintaan liittyviä teemoja.

Esimies valmentajana
Valmentaminen on valtuuttamista, innostamista ja vahvuuksien entistä parempaa hyödyntämistä. Valmentava esimies auttaa onnistumaan ja kehittymään.

Esimiehenä muutoksessa
Esimiesten rooli muutoksissa on keskeinen: he pitävät arjen käynnissä muutoksesta huolimatta ja vievät muutoksen käytäntöön yhdessä henkilöstön kanssa. Mitä esimiehenä on hyvä tietää muutosilmiöistä? Mikä auttaa onnistumaan?

Suorituksen johtaminen
Jokaiselle on työssä tärkeää, että hän tietää, mitä häneltä odotetaan, mitkä hänen tavoitteensa ovat ja että hän saa työssään tarvitsemansa tuen. Unohtamatta suorituksen johtamisen ydintä eli palautetta.

Esimies toimivan työyhteisön rakentajana ja ylläpitäjänä
Mistä elementeistä toimiva työyhteisö rakentuu? Mikä esimiehen rooli työyhteisön ylläpitämisessä on? Miksi esimies tarvitsee jämäkkyyttä? Miten voi ennalta ehkäistä haastavia tilanteita ja jos niitä tulee, mikä auttaa?

Hyvinvoiva esimies & Hyvinvoiva työyhteisö
Esimiestyössä tarvitaan kykyä pitää huolta omasta toimintakyvystä, jaksamisesta ja palautumisesta. Mitä kaikkea hyvinvointiin liittyy? Miten oman työn johtaminen, hyvinvointi ja vahvuudet esimerkiksi liittyvät toisiinsa?

Coaching
Yksilö- ja pienryhmäcoaching tarjoavat esimiehelle peilin oman työn tarkasteluun ja seinän ajatusten pallotteluun. Kahden keskisessä työskentelyssä ja pienessä ryhmässä on helppo ottaa puheeksi haastaviakin omaan esimiestyön arkeen liittyviä asioita. Vertaisverkosto vahvistuu ja kantaa coachingin jälkeenkin. Esimies, jota coachataan vahvistuu usein myös itse valmentajana.

Kenelle

Organisaatioissa toimiville esimiehille, jotka haluavat kehittää omaa esimiestyötään ja sitä kautta organisaation tuottavuutta. Toteutamme esimiestaitovalmennuksia organisaatiokohtaisesti räätälöitynä linkittäen valmennuksen tiiviisti kunkin organisaation tilanteeseen ja tarpeisiin.

Esimiestyön kehittäminen tukee tutkimusten mukaan organisaation tuottavuutta ja työhyvinvointia. Hyvät esimiestaidot auttavat esimiehiä onnistumaan työssään ja tukevat työssä jaksamista ja palautumista.

Ota yhteyttä

Toteutamme myös juuri teidän tarpeeseenne räätälöityä esimiesvalmennusta, tiedustele rohkeasti!

Lue tarinoita

Johtajuus ratkaistaan arjessa

Yhteyshenkilöt