Tutkimuksen infrastruktuurit

Vesna Blazevic is doing vaccine research at her laboratory.

Tampereen yliopisto tukee Suomen jäsenyyttä useissa kansainvälisissä tutkimuksen infrastruktuureissa (ERIC – European Research Infrastructure Consortium).

CESSDA ERIC on eurooppalaisten yhteiskuntatieteellisten tietoarkistojen muodostama infrastruktuuri, joka tarjoaa kansainväliselle tiedeyhteisölle maksuttomia aineisto- ja koulutuspalveluita. Suomi on CESSDAn jäsen ja Tampereen yliopiston erillisyksikkö Tietoarkisto CESSDAn palveluntuottaja Suomessa.

CLARIN ERIC tarjoaa digitaalisia kieliaineistoja erityisesti humanististen ja yhteiskuntatieteiden käyttöön. CLARINin palveluista vastaa Suomessa FIN-CLARIN-konsortio, johon Tampereen yliopisto kuuluu. FIN-CLARIN palvelut ovat tarjolla Kielipankissa.