Lomakkeet
Palvelu

Kampuskamari - opiskelijayhteistyön foorumi Tampereen kauppakamarin jäsenille

Kaksi opiskelijaa työskentelee pöydän ääressä.

Kuvaus

Kampuskamari yhdistää Tampereen kauppakamarin jäsenyritykset ja tamperelaisten korkeakoulujen laaja-alaisesti liiketoimintaan liittyvät opintojaksot.

Mukana yhteistyössä ovat esimerkiksi kauppatieteet, hallintotieteet sekä tekniset tieteet. Viime vuosina opintojaksoja on ollut mukana ainakin yrityksen markkinoinnista, johtamisesta, yritysjuridiikasta, julkisoikeudesta, vastuullisesta liiketoiminnasta, riskienhallinnasta, teollisuustaloudesta sekä talous- ja tietojohtamisesta.

Kampuskamarilla on kaksi erilaista yhteistyömuotoa

  1. Harjoitustyöt (case): opiskelijaryhmä toteuttaa yrityksen harjoitustyön (case-tehtävä) opintojakson teemaan liittyen.
  2. Yritysvierailut (luennot): opintojaksoille toivotaan edustajia yrityksistä kertomaan vapaamuotoisesti opintojakson teemasta tai opiskelijat voivat tulla vierailulle yritykseen

Yhteistyö

Kehitetään ja vakiinnutetaan uusi tapa toimia Tampereen korkeakoulujen ja Tampereen kauppakamarin välillä.

Uusia näkökulmia

Tarjotaan kauppakamarin jäsenyrityksille korkeakouluopiskelijoiden ideoita liiketoiminnan kehittämiseksi.

Työelämävalmiudet

Parannetaan opiskelijoiden työelämävalmiuksia.

Verkostoituminen

Tuetaan opiskelijoiden verkottumista ja sijoittumista paikalliseen elinkeino- ja työelämään.

Kenelle

Tampereen kauppakamarin jäsenyrityksille sekä tamperelaisten korkeakoulujen opiskelijoille ja henkilöstölle liiketoiminnan alalla.

Miten toimitaan

Vuosittain kevään ja kesän aikana haetaan Kampuskamari-yhteistyöstä kiinnostuneita yrityksiä.

Yhteistyön painopisteet lukuvuonna 2020-21

  • Kuluttajakäyttäytyminen
  • Vastuullinen liiketoiminta – ilmastonmuutos ja kestävä kaupunki
  • Yrityksen juridiset kysymykset – yrityksen sopimukset
  • Asiakaskokemuksen johtaminen ja asiakasarvo
  • Tietointensiiviset palvelut ja liiketoiminnan digitalisaatio

Tampereen kauppakamari tiedottaa jäsenkirjeissään ja -lehdessään hakuprosessista.

Yhteyshenkilöt