ykampuksen logo
Palvelu

Impact Canvas® valmennus

Kuvaus

Impact Canvas® -valmennusprosessin aikana kuvataan idean, tutkimustuloksen tai projektiaihion hyödyt ja vaikuttavuus. Työskentelyssä keskitytään aihiosta riippuen idean yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja/tai asiakkaan hyötyjen kiteyttämiseen.

Impact Canvas® -valmennusprosessin vaiheet ovat:
1.    Visio
2.    Asiakas ja Ratkaisu
3.    Kilpailu
4.    Tiimi
5.    Toimintasuunnitelma – Resurssit ja Tehtävät


Impact Canvas® valmennusprosessin olennainen osa on jakaminen ja vertaisoppiminen. Valmennuksen pohjana on omien olettamusten testaaminen käytännössä. Kokonaisuuden aikana kiteytetään yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä esimerkiksi käsitys mahdollisista hyödyntäjistä ja/tai maksavasta asiakkaasta.

Valmennuksen tasot:

Tutustuminen:

  • Valmennuksessa käydään lyhyesti läpi Impact Canvas työkalun perusteet ja työstetään käytännössä muutamaa osa-aluetta esimerkin tai omien aiheiden avulla.
  • Kesto: noin 1½ tuntia.

Kokonainen paketti:

  • Valmennukseen kuuluvat kaikki prosessin vaiheet.
  • Valmennuskokonaisuuden voi toteuttaa työpajoina tai leirimuotoisena.
  • Työpajat vaihtoehto: viisi kappaletta, noin 3 tuntia/työpaja.
  • Leiri vaihtoehto: ennakkotapaaminen tai –ohjeet, kaksipäiväinen leiri yön yli matkailumajoituskohteessa sekä jälkitapaamisessa paneeli ulkopuolisten palautteenantajien kanssa.

 

Kenelle

Työkalua voivat hyödyntää sekä tutkimusryhmät että ns. pre-startup vaiheen tiimit. Impact Canvas® -työkalu tukee tasapainoisen kokonaiskuvan ja vaikuttavuuden kuvaamista. Lisäksi työkalu ohjaa testaamaan käytännössä oletuksia ja toimii iteroinnin välineenä.  Työkalua voivat hyödyntää myös tutkimus- ja/tai startup -tiimejä tukevat valmentajat, fasilitaattorit ja asiantuntijat.

Ota yhteyttä

Pyydä erikseen tarjousta.

Yhteyshenkilöt