Uraseuranta Tampereen ammattikorkeakoulussa

Päivi Karttunen
Alumnit ovat vararehtori Päivi Karttusen mielestä TAMKille elintärkeä työelämäpalautteen lähde, sillä heillä on ensi käden tietoa oman alan osaamistarpeista ja uramahdollisuuksista ja kokemusta ammattikorkeakoulututkinnoista.

Vuosittainen uraseurantakysely on TAMKin alumneille hyvä tilaisuus antaa palautetta. Syksyllä 2019 ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen uraseurantakysely kohdennettiin vuonna 2014 AMK- ja YAMK-tutkinnon suorittaneille. Kyselyyn vastasi 8 535 ammattikorkeakouluista valmistunutta. 

Kyselyn perusteella AMK- ja YAMK-tutkinnon suorittaneiden työllisyystilanne on erinomainen. Työttömiä työhakijoita oli viisi vuotta valmistumisen jälkeen vain 1,8 % vastanneista. 

Tiesitkö myös, että vuonna 2014 AMK- ja YAMK-tutkinnoista valmistuneista:

  • 84 % on vähintäänkin melko tyytyväinen suorittamaansa tutkintoon 
  • 73 % arvioi tutkintonsa antaneen riittävät valmiudet työelämään
  • 82 % uskoo työnantajien arvostavan heidän suorittamaansa tutkintoa 

Tutustu tarkemmin vuonna 2014 valmistuneiden uraseurantakyselyn tuloksiin

uraseurantatamk

Kysely syksyllä 2020

Oletko valmistunut vuonna 2015? Loka-marraskuussa toteutetaan kolmas valtakunnallinen ammattikorkeakouluista valmistuneiden uraseurantakysely. Sen kohderyhmänä ovat kaikki vuonna 2015 AMK- ja YAMK-tutkinnoista valmistuneet. Kysely toteutetaan yhtä aikaa yliopistojen maistereille suunnatun uraseurantakyselyn kanssa.

Alumneille suunnatun kyselyn avulla selvitetään ammattikorkeakoulusta valmistuneiden työllistymistä sekä tyytyväisyyttä omaan tutkintoon ja työuraan. TAMKissa kyselystä saatuja tietoja käytetään mm. tutkintojen kehittämisessä sekä opiskelijoiden uraohjauksessa, vaikkapa esimerkkeinä työnantajista ja työtehtävistä, joihin oman alan opiskelijat ovat työllistyneet.

Alumnien näkemykset ovat tärkeä apu nykyisten ja tulevien uraohjauksessa: ”He ovat ikään kuin mentoreita, joiden kokemukset ovat kullanarvoisia uravalintojaan pohtiville opiskelijoille”, painottaa koulutuksesta ja ohjauksen palveluista vastaava vararehtori Karttunen.

Valtakunnallisen kyselyn keskeisenä tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, ovatko ammattikorkeakoulusta valmistuneet tyytyväisiä saamansa koulutuksen laatuun. Opetus- ja kulttuuriministeriö arvioi korkeakoulujen toimintaa tämän kyselyn avulla. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti.

Ota yhteyttä: uraseuranta.tamk [at] tuni.fi