Uraseuranta Tampereen ammattikorkeakoulussa

TAMKin pääkampus sijaitsee Kaupissa lähellä Tampereen keskussairaalaa.
Alumnit ovat koulutuksen ja oppimisen palveluista vastaavan vararehtori Päivi Karttusen mielestä paitsi äärimmäisen tärkeä tietolähde TAMKin kehittämisessä, myös keskeinen tuki nykyisten opiskelijoiden urapohdinnoissa. Heillä on ensi käden tietoa oman alansa osaamistarpeista ja uramahdollisuuksista, mutta kokemusta myös AMK- ja YAMK-opinnoista: ”Näen, että he ovat ikään kuin mentoreita, joiden kokemukset ovat kullanarvoisia uravalintojaan pohtiville opiskelijoille, kuten myös toisille alumneille”, painottaa Karttunen.

Syksyllä 2019 ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen uraseurantakysely toteutettiin vuonna 2014 AMK- ja YAMK-tutkinnon suorittaneille. Kyselyyn vastasi 8 535 ammattikorkeakouluista valmistunutta. Kyselyssä selvisi, että ammattikorkeakoulut kouluttavat tutkintoonsa tyytyväisiä työntekijöitä sekä kouluttautumismaakuntaan että muualle Suomeen. Myös AMK-ja YAMK-tutkinnon suorittaneiden työllisyystilanne on erinomainen. Työttömiä työhakijoita on viisi vuotta valmistumisen jälkeen 1,8 %. 

Tiesitkö myös, että vuonna 2014 AMK- ja YAMK-tutkinnoista valmistuneista:

  • 84 % on vähintäänkin melko tyytyväinen suorittamaansa tutkintoon 
  • 73 % arvioi tutkintonsa antaneen riittävät valmiudet työelämään
  • 82 % uskoo työnantajien arvostavan heidän suorittamaansa tutkintoa 

Tutustu tarkemmin vuonna 2014 valmistuneiden uraseurantakyselyn tuloksiin

 

Kysely tulossa syksyllä 2020!

Oletko valmistunut vuonna 2015? Lokakuussa toteutetaan järjestyksessään kolmas valtakunnallinen ammattikorkeakouluista valmistuneiden uraseurantakysely. Kyselyn kohderyhmänä ovat kaikki vuonna 2015 ammattikorkeakouluista valmistuneet AMK- ja YAMK-tutkinnon suorittaneet. Kysely toteutetaan lähes yhtä aikaa yliopistojen maistereille suunnatun uraseurantakyselyn kanssa.

Alumneille suunnatun kyselyn avulla selvitetään ammattikorkeakoulusta valmistuneiden työllistymistä sekä tyytyväisyyttä omaan tutkintoon ja työuraan. TAMKissa kyselystä saatuja tietoja käytetään mm. tutkintojen kehittämisessä sekä opiskelijoiden uraohjauksessa, vaikkapa esimerkkeinä työnantajista ja työtehtävistä, joihin oman alan opiskelijat ovat työllistyneet.

Valtakunnallisen kyselyn yhtenä tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, ovatko ammattikorkeakoulusta valmistuneet tyytyväisiä saamansa koulutuksen laatuun. Opetus- ja kulttuuriministeriö arvioi korkeakoulujen toimintaa tämän kyselyn avulla. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti.

 

Ota yhteyttä: uraseuranta.tamk [at] tuni.fi

USAMK