Uraseuranta Tampereen ammattikorkeakoulussa

tamkuraseuranta
Alumnit ovat koulutuksen ja oppimisen palveluista vastaavan vararehtori Päivi Karttusen mielestä paitsi äärimmäisen tärkeä tietolähde TAMKin kehittämisessä, myös keskeinen tuki nykyisten opiskelijoiden urapohdinnoissa. Heillä on ensi käden tietoa oman alansa osaamistarpeista ja uramahdollisuuksista, mutta kokemusta myös AMK- ja YAMK-opinnoista: ”Näen, että he ovat ikään kuin mentoreita, joiden kokemukset ovat kullanarvoisia uravalintojaan pohtiville opiskelijoille, kuten myös toisille alumneille”, painottaa Karttunen.

Alumneille suunnatun kyselyn avulla selvitetään ammattikorkeakoulusta valmistuneiden työllistymistä sekä tyytyväisyyttä omaan tutkintoon ja työuraan. TAMKissa kyselystä saatuja tietoja käytetään mm. tutkintojen kehittämisessä sekä opiskelijoiden uraohjauksessa, vaikkapa esimerkkeinä työnantajista ja työtehtävistä, joihin oman alan opiskelijat ovat työllistyneet. Valtakunnallisen kyselyn yhtenä tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, ovatko ammattikorkeakoulusta valmistuneet tyytyväisiä saamansa koulutuksen laatuun. Opetus- ja kulttuuriministeriö arvioi korkeakoulujen toimintaa tämän kyselyn avulla. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti.

Katso, mitä muut ovat vastanneet

Tiesitkö, että vuonna 2013 AMK- ja YAMK-tutkinnoista valmistuneista:

  • 72% on vakituisessa työsuhteessa 5 vuotta valmistumisen jälkeen 
  • 26% toimii asiakastyössä ja 18% johto- tai esimiestehtävissä
  • 60% jää Pirkanmaalle töihin
  • 80% suosittelisi koulutustaan muille 
  • 27% on jatkanut korkeakouluopintoja tutkintonsa jälkeen
  • 5% toimii yrittäjinä.

TAMKista valmistuneet näkivät, että opetuksessa pitää kiinnittää vielä entistä enemmän huomiota stressinsietokyvyn ja uusiin tilanteisiin sopeutumisen valmiuksiin, ongelmanratkaisutaitoihin sekä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitojen kehittämiseen.

Tutustu edellisen uraseurannan tuloksiin

Kysely tulossa!

Lokakuussa toteutetaan järjestyksessään toinen valtakunnallinen ammattikorkeakouluista valmistuneiden uraseurantakysely. Kyselyn kohderyhmänä ovat kaikki vuonna 2014 ammattikorkeakouluista valmistuneet AMK- ja YAMK-tutkinnon suorittaneet. Kysely toteutetaan lähes yhtä aikaa yliopistojen maistereille suunnatun uraseurantakyselyn kanssa. Ammattikorkeakoulututkinnon vuonna 2014 suorittaneita on 1653 ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita 203. Kysely toteutetaan tekstiviesti- ja sähköpostikyselynä. Tekstiviesteissä lähettäjänä on Uraseurannat ja sähköpostissa lähettäjänä uraseurannat(a)arvokyselyt.fi. 

Vastauksesi on meille tärkeä!

Lisätietoja uraseurantakyselystä

 

uraseuranta.tamk [at] tuni.fi (Ota yhteyttä)!

USAMK