Henkilöprofiili

Päivi Mäkelä

kehittämispäällikkö
Sub unit: Elinikäisen oppimisen palvelut |
Yhteistyö ja kumppanuudet

Oma esittely

Muutosvalmentaja & konsultti Johdon ja esimiesten coach

Työtehtävät

Eri toimialoilta tulevien asiakasorganisaatioiden kumppanina toimiminen (muutokset, valmennukset johtoryhmille, tiimeille ja esimiehille)

Osaamisalueiden kuvaus

Muutoksen johtaminen, Coaching ja työnohjaus, Fasilitointi eri muodoissaan, Allianssikilpailuihin valmentaminen