Hyppää pääsisältöön

Päivi Ahosola

tutkijatohtori
Tampereen yliopisto
puhelinnumero+358504367282
Kaupin kampus

Oma esittely

Toimin tutkijatohtorina Gerontologian tutkimuskeskuksessa (GEREC) ja Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikössä (CoE AgeCare). Väittelin tohtoriksi sosiaali- ja terveyspolitiikan alalta vuonna 2018. Väitöskirjani käsitteli vanhushoivapolitiikan familisoitumista ja omaisettomien, virallisen hoivan turvin selviytyvien vanhojen ihmisten asemaa ja toimijuuden mahdollisuuksia. Aiemmin olen tutkinut mm. sairaalasta kotiutumiseen liittyviä toimintakäytäntöjä. Olen toiminut vanhojen ihmisten hyvinvoinnin ja palveluiden parissa paitsi tutkijana myös kehittämis- ja johtamistehtävissä sekä aiemmin käytännön työssä sairaanhoitajana.

Työtehtävät

Työskentelen Vanheneminen ja sosiaalinen hyvinvointi (SoWell) -hankkeessa (1.10.2020 alkaen). Tällä hetkellä tutkin yli 65-vuotiaiden kokemuksia arjen ja hyvinvoinnin muutoksista koronapandemian aikana.

Osaamisalueiden kuvaus

Luottamustoimet

Kasvun ja vanhenemisen tutkijat, hallituksen varajäsen v. 2020 alkaen

Tutkimuskohteet

Tieteenalat

Merkittävimmät julkaisut

Ahosola Päivi (2018) Vanhushoivapolitiikan uusfamilismi. Omaisettomat hoivan tarvitsijat institutionaalisen hallinnan kohteena. Acta Universitatis Tamperensis 2401, Tampere University Press, Tampere. 

Ahosola Päivi (2018) Vanhushoivapolitiikan uusfamilismi ja omaisettomat hoivan tarvitsijat. Gerontologia 32 (4), 279 – 283. 

Ahosola Päivi & Lumme-Sandt Kirsi (2019) Vanhustyön kehittämishankkeet vanhuspalvelujärjestelmän vastuita rakentamassa. Janus 27 (3), 228 – 245.

Ahosola Päivi & Lumme-Sandt Kirsi (2016) ”Sen haluan ilmoittaa, että minä olen vielä pystyssä” Ilman omaisia elävien vanhojen ihmisten toimijuus ja vanhuspolitiikan kategorisoima vanhuus. Gerontologia 30(4), 182-197.

Ahosola Päivi & Henriksson Lea (2016) Ihana itsenäinen vanhuus! Vanhuspoliittisten strategioiden toiveuni vanhuudesta ilman julkista hoivaa. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 44 (2), 45-63.

Ahosola Päivi & Henriksson Lea (2012) Perhe ja läheiset kuntien vanhuspoliittisissa asiakirjoissa. Yhteiskuntapolitiikka 77 (3), 239-252.

Pöyry Päivi, Perälä Marja-Leena (2003) Tieto ja yhteistyö yli 65-vuotiaiden hoidon ja palveluiden saumakohdissa. Stakes, Aiheita 18/2003.