Hyppää pääsisältöön

Opiskelijan ohjaus- ja tukipalvelut

Opiskeluun on saatavilla monenlaista apua ja ohjausta. Olemme koonneet kaikki opiskelun ohjauspalvelut samalle sivulle, jotta löydät tarvitsemasi helposti.

TAMKissa ohjauksen tavoitteena on tukea opintojesi sujumista, yksilöllisten tavoitteiden ja urasuunnitelmiesi toteutumista sekä vahvistaa asiantuntijuuttasi ja toimijuuttasi oppijana! Haluamme tukea myös hyvinvointiasi. Kun haluat kysyä tai keskustella esimerkiksi opiskelun käytänteistä, ohjeista, opintojen suunnittelusta, kansainvälistymisestä, urasuunnitelmistasi sekä hyvinvointiisi liittyvistä asioista, voit olla yhteydessä alta löytyviin tahoihin. Kysymyksiisi on tarjolla henkilökohtaista- ja ryhmäohjausta tutkinto-ohjelmassasi ja korkeakoulun yhteisissä palveluissa. ​

​Kun sinulla on kysyttävää liittyen opintojaksoihin, ole yhteydessä kurssin opettajaan.

 

Ryhmäsi opettajatuutori tai valmentaja​ on lähin ohjaustahosi

Opettajatuutori tuntee ryhmänsä opiskelijat, tapaa ​heitä säännöllisesti, ohjaa, neuvoo ja tiedottaa​ ajankohtaisissa opintoihin liittyvissä asioissa. Hän seuraa opintojesi edistymistä sekä käy kanssasi vuosittain opintojen suunnittelu-​ ja ohjauskeskustelun.

Täältä löydät ryhmäsi opettajatuutorin

Tutkinto-ohjelmasi opinto-ohjaaja auttaa sinua ohjauksen asiantuntijana

Opinto-ohjaaja tekee yksilöllistä opintojen suunnittelun ja hyväksilukujen ohjausta. Kun palaat opintojen pariin poissaolojakson jälkeen, voit yhdessä opon kanssa suunnitella opintojesi mahdollisimman sujuvan jatkumisen. Opinto-ohjaajan kanssa voit käydä urasuunnitelmiisi, opiskelukykyyn ja opiskelumotivaatioon liittyviä keskusteluja. Hän ohjaa sinut tarvittaessa toisen asiantuntijan tai palvelun luokse. Opinto-ohjaajat tekevät yhteistyötä opettajatuutoreiden kanssa.

Täältä löydät opinto-ohjaajasi

Opiskelijatuutorit ovat vertaisohjaajia

Opiskelijatuutoroinnin tarkoituksena on tutustuttaa opiskelijat toisiinsa, opiskeluympäristöön, opiskeltavaan alaan sekä opiskelijaelämään. ​Vertaistuutorit ja Degreetuutorit tiedottavat, neuvovat ja ohjaavat omaa ryhmäänsä koko ensimmäisen opiskeluvuoden ajan. Vertaiskoutsit tekevät yksilö- ja ryhmäohjausta moninaisissa opiskeluna asioissa vertaisina. Kansainvälisyystuutorit ovat vaihto-opiskelijoiden apuna. Toivomme, että sinäkin lähtisit mukaan opiskelijatuutoritoimintaan!

Tietoa opiskelijatuutoroinnista

Opintoasiainkoordinaattorit tekevät opintopalveluissa yleistä opintoneuvontaa

Voit kääntyä heidän puoleensa kun tarvitset opiskelijatodistuksia, opintosuoritusotteen tai et löydä esimerkiksi etsimääsi henkilöä. He pitävät yllä opiskelijarekisteriä ja tekevät tutkintotodistukset valmistuessasi.

Tietoa opintopalveluista ja tutkinto-ohjelmien opintoasiainkoordinaattorit

Kansainvälisten palveluiden suunnittelijat ja kv-koordinaattorit ​ kertovat ja neuvovat vaihtomahdollisuuksiin liittyen

Kunkin tutkinto-ohjelman kv-koordinaattori ohjaa ja neuvoo sopivan vaihtokohteen valinnassa, vaihto-opintojen suunnittelussa sekä niiden hyväksiluvuissa. Kansainväliset palvelut koordinoivat kv-tuutoritoimintaa yhdessä Tamkon kanssa.

​ Tietoja kv-palveluista ja tutkinto-ohjelmien kv-koordinaattorit

Urapalvelut tekevät uraohjausta

Urapalvelut auttavat ja neuvovat sinua urasuunnitteluun, työnhakuun sekä harjoittelupaikkojen löytämiseen liittyvissä asioissa.​ Voit osallistua ryhmävalmennuksiin ja työpajoihin, henkilökohtaiseen uraohjaukseen tai tulla vaikka pyytämään vinkit CV:seesi matalalla kynnyksellä.

Tietoa TAMKin Urapalveluista ja ajanvarauksesta ohjaukseen

Opiskeluvalmentaja tukee opiskelukykyäsi

Tökkiikö opiskelu? Mietityttääkö jaksaminen? Monet erilaiset asiat voivat aiheuttaa kuormitusta arjessa ja opiskelussa, eikä niitä tarvitse jäädä pohdiskelemaan yksinään! Yhdessä TAMKin opiskeluvalmentajan kanssa voit pohtia sopivia työvälineitä ja keinoja mm. opiskelutekniikoihin, aikataulutukseen ja motivaatioon liittyen.

Tietoa opiskelukykyä tukevista palveluista

Erityinen tuki on yksilöllisiä opiskelujärjestelyjä ja saavutettavuutta

Voit ottaa erityisopettajaan yhteyttä, jos sinulla on tai epäilet olevan jokin opiskeluun tai oppimiseen vaikuttava pulma, esim. lukivaikeus, sairaus tai vamma. Voimme yhdessä jutella tarvitsemistasi tukitoimista ja mahdollisista yksilöllisistä opiskelujärjestelyistä. Tervetuloa myös Sparris-opiskelutaitopajoihin!

Tietoa saavutettavuudesta ja yksilöllisistä opiskelujärjestelyistä

Kansainvälisten opiskelijoiden sosiaaliohjaus tukee ulkomaisia opiskelijoita​ kotiutumisessa Suomeen

Kv-opiskelijat saavat tukea ja neuvoja sopetutumisessa uuteen kulttuuriin ja moninaisissa ​käytännön asioissa uudessa maassa.

Tietoa kv-opiskelijoiden sosiaaliohjauksesta

Oppilaitospastori tukee ja tarjoaa keskusteluapua elämän ja opiskelun haasteissa

Elämä on matka. Joskus polun pää on kateissa tai tie näyttää johtavan umpikujaan. Myös suru voi musertaa. ​Puhuminen auttaa. Keskustelu avaa uusia mahdollisuuksia ja muuttaa näkökulmaa. Älä jää yksin.

Tietoa seurakuntien oppilaitostyöstä ja pastorin yhteystiedot

Riittävä liikunta on keskeinen osa hyvinvointia

Riittävä liikunta on keskeinen osa ihmisen hyvinvointia. SportUni tarjoaa laadukkaat ja monipuoliset liikuntapalvelut Tampereen korkeakoulujen opiskelijoille ja henkilökunnalle.

Lisätietoa SportUni ja liikuntapalvelut

Opiskeluterveydenhuolto

Vuoden 2021 alusta lähtien opiskeluterveydenhuollon palvelut tutkinto-opiskelijoille tuottaa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS).

Lisätietoa opiskelijaterveydestä ja ajanvarauksesta

Hyödyllisiä linkkejä