Hyppää pääsisältöön

Kansainvälisty opinnoissa

Vaihdossa hankit alueellista asiantuntijuutta ja erityisosaamista tulevaa työuraasi varten, luot arvokkaita kontakteja ja saat elinikäisiä ystäviä. Tutustu myös mahdollisuuksiisi kansainvälistyä TAMKissa! Me autamme sinua opiskelijaliikkuvuuteen ja kotikansainvälistymiseen liittyvissä asioissa: 

Opintopalvelut, opiskelijaliikkuvuus outgoing.tamk [at] tuni.fi.

TAMKin tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoiden on mahdollista suorittaa osa tutkinnostaan ulkomailla. Opiskelijavaihtoon voi lähteä ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen kaikki TAMKissa kirjoilla olevat tutkinto-opiskelijat. Vaihtoon voi hakea useampia kertoja opintojen aikana, ja vaihto-opiskelun pituus kerralla on 3-12 kuukautta. TAMKin tutkinto-opiskelijana voit suorittaa myös tutkintoosi kuuluvan harjoittelun joko kokonaan tai osittain ulkomailla.

Opiskelijavaihto ulkomailla

Milloin ja miten voi hakea vaihtoon?

Opiskelijavaihtoonhaku on kaksi kertaa lukuvuodessa. Syyskuussa voi hakea kevään vaihtoihin ja tammikuussa seuraavan syksyn ja koko lukuvuoden kestäviin vaihtoihin. Haun alkamisesta tiedotetaan intrassa. Yksityiskohtaiset ohjeet vaihtoon hakemiseen on koottu intraan.

Hakuohjeet (vaatii kirjautumisen)

Minne vaihtoon?

TAMKilla on yli 300 partnerikorkeakoulua ja -yliopistoa yli 50 maassa. Vaihtokohteisiin voi tutustua SoleMOVE-järjestelmässä. Valitse pudotusvalikosta TAMK ja klikkaa Exchange destinations abroad and feedback. Sitten vain suunnittelemaan vaihtokohdetta!

Vaihtokohteet

Miten rahoittaa opiskelu vaihtoaikana?

Ulkomaille opiskelemaan lähtevät opiskelijat voivat hakea TAMKista apurahaa opiskelijavaihtoon. Opiskelijat ovat myös oikeutettuja saamiinsa opintososiaalisiin tukiin vaihtoaikana (Kelan opintotuki ja asumislisä, aikuiskoulutustuki yms.). Opiskelija voi myös hakea perheellisyysapurahaa, mikäli hänellä on alaikäisiä huollettavia.

Tutustu opiskelijavaihdon rahoitusvaihtoehtoihin (vaatii kirjautumisen)

Harjoittelu ulkomailla

Harjoitteluun ulkomaille

Tärkeän osan ammattikorkeakoulututkinnosta muodostaa opintoihin pakollisena kuuluva harjoittelu, jonka laajuus on tutkinnosta riippuen 30-120 opintopistettä. Harjoittelun voi suorittaa joko kokonaan tai osittain ulkomailla. Ulkomaan harjoittelujakson voi myös hyväksyttää osaksi kansainvälistymiskokonaisuutta.

Tutustu harjoitteluvaihtoon ulkomailla (vaatii kirjautumisen)

Milloin ja miten harjoitteluun voi hakea?

Haku ulkomaan harjoitteluihin on mahdollista ympäri vuoden. Opiskelija hankkii harjoittelupaikan ensisijaisesti itse. Tarjolla olevia harjoittelupaikkoja voit löytää tamk.jobteaser.com -palvelusta. Koulutusalan harjoittelusta vastaavat henkilöt ja kansainväliset palvelut auttavat kyllä tarvittaessa opiskelijaa pääsemään alkuun.

Tutustu ja kirjaudu JobTeaser -palveluun

Rahoitus harjoittelun aikana

Harjoitteluun lähtevät voivat hakea TAMKista apurahaa harjoitteluun. Kannattaa myös selvittää, oletko oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin harjoittelun aikana (esim. Kelan opintotuki ja asumislisä).

Miksi kansainvälistyä?

Kansainvälinen osaaminen on valttia työmarkkinoilla, sillä nykypäivän monikulttuurisessa yhteiskunnassa on kyettävä kommunikoimaan ja liikkumaan maailmanlaajuisesti työmarkkinoilla. Kansainvälistyä voi myös lähtemättä ulkomaille. Tutustu siis moniin mahdollisuuksiisi!

Kotikansainvälistyminen

Kansainvälinen opiskelijatuutorointi

Kansainvälisyystuutorina kartutat monikulttuuriosaamistasi, kielitaitoasi ja saat opintopisteitä. Kaiken kukkuraksi kv-tuutorointi on hauskaa! Lähde siis rohkeasti mukaan kv-tuutoritoimintaan!

Tutustu kansainvälisyystuutorointiin

Kansainvälistymiskokonaisuus

Sisällytä kansainvälistymistä edistäviä opintoja opintosuunnitelmaasi. Koosta kansainvälistymiskokonaisuus ja osoita työnantajille olevasi korvaamaton lisä työtiimiin!

Kansainvälistymiskokonaisuus

Kaksois- ja yhteistutkinnot

Kaksoistutkinnolla tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että suoritat TAMKin partnerikorkeakoulussa sovitun osuuden opinnoista ja saat valmistuttuasi tutkintotodistuksen sekä TAMKista että partnerikorkeakoulusta. Yhteistutkinnolla puolestaan tarkoitetaan kahden tai useamman korkeakoulun yhdessä kehittämää ja järjestämää koulutusohjelmaa, joka johtaa yleensä yhteen tutkintotodistukseen.

Kaksois- ja yhteistutkinnot

Tampere Summer School

Vuosittain elokuussa järjestettävä Tampereen yliopiston ja TAMKin yhteinen kesäkoulu Tampere Summer School tarjoaa mahdollisuuden suorittaa kesäopintoja kansainvälisissä ryhmissä. Kaikki kurssit järjestetään englanniksi ja ne koostuvat korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisista kursseista. Osallistuminen on TAMKin tutkinto-opiskelijoille ilmaista, joten tutustu tarjontaan ja lisää tutkintoosi mielenkiintoisia kursseja!

Tampere Summer School

Kieliopinnot

Kielten ja viestinnän blogista saat ajankohtaista tietoa kielten ja viestinnän opiskelusta TAMKissa sekä siihen kiinteästi liittyvästä kansainvälisyydestä ja kulttuurienvälisestä viestinnästä. Blogissa on lisäksi linkkilista kielten ja viestinnän itsenäistä opiskelua varten sekä Opiskelijan oppaaseen koottu kattava tietopaketti kielistä ja viestinnästä.

Kielten ja viestinnän blogi