Hyppää pääsisältöön

Hyvä tietää opintojen aikana

Olemme koonneet tälle sivulle keskeisiä asioita opintojen suunnitteluun ja seurantaan, harjoitteluun, opinnäytetyöhön ja kansainvälistymiseen liittyen. Kunkin aiheen osalta ohjaamme sinut opiskelijan käsikirjaan, jossa pääset tarkemmin tutustumaan aiheeseen ja toivottavasti löydät aina kulloinkin tarvitsemasi tiedon. Opintojesi kuluessa voit palata teemojen äärelle aina tarvitessasi.​

Miten suunnittelen opintojani?

Opetussuunnitelma eli OPS on kuvaus koulutuksestasi sekä sen rakenteesta. OPSista löydät sinulle suunnitellut opinnot osaamistavoitteineen eri opiskeluvuosille. Tutkinto-ohjelmasi OPSin puitteissa voit tehdä HOPSin eli suunnitella esimerkiksi vapaasti valittavia ja vaihtoehtoisia opintoja sekä ammatillista osaamista​ suuntaavia opintoja. Kansainväliset opinnot ovat myös osa HOPSiasi.​ Tavoitteena on, että suunnittelet opintoja 30 opintopistettä/lukukausi eli 60 opintopistettä per lukuvuosi.

Lisätietoja opintojen suunnittelusta ja HOPSista

Miten seuraan ja suoritan opintojani?

Jotta opintosi etenevät suunnitelmasi mukaan, on tärkeää seurata säännöllisesti​ niiden toteutumista. Pakissa ilmoittaudut opintojaksoille sekä voit aikatauluttaa opintojasi ja seurata​ opettajilta saamiasi suoritusmerkintöjä. Mikäli opintoja jää sinulta suorittamatta tai kesken, on tärkeää​ suorittaa ne mahdollisimman pian. Opettajatuutori ja opinto-ohjaaja ovaat apunasi näidenkin suunnittelussa.

Keneltä apua ja ohjausta opintojen suunnitteluun?

Kun tarvitset ohjausta ja apua opintoihisi, ole yhteydessä ohjaustahoihin.​ Opettajatuutori on lähin ohjaajasi, opiskelijatuutorit neuvovat​ vertaisina, opintoasiainkoordinaattorit tekevät yleistä opintoneuvontaa ja​ opinto-ohjaajasi on ohjauksen asiantuntija.

Tutustu TAMKin ohjaustahoihin

Miten suunnittelen harjoitteluni?

Harjoittelu on keskeinen osa amk-opintojasi ja ammatti-identiteettisi kasvua. ​Harjoittelujaksot tukevat kasvuasi asiantuntijaksi ja urasuunnitelmiesi toteutumista. ​Harjoittelun ohjaajasi, opettajatuutorisi ja opinto-ohjaajasi sekä työelämäpalveluiden ​asiantuntijat ohjaavat ja auttavat sinua harjoittelujaksojen suunnittelussa ja toteuttamisessa.​ Ota kaikki hyöty ja ilo irti opintojen aikaisista työelämämahdollisuuksista.

Tietoa harjoittelusta

Miten teen opinnäytetyöni?

Opinnäytetyössä osoitat kykysi soveltaa hankkimiasi tietoja ja taitoja käytännössä sekä syvennät​ omaa ammattiosaamistasi. Opinnäytetyöhösi saat ohjausta ja tukea opinnäytetyösi ohjaajalta. ​Sinun kannattaa suunnitella ja aikatauluttaa opinnäytetyösi huolella sekä pysyä suunnitelmassasi.​ Opinnäytetyön aihe on hyvä silloin, kun se kiinnostaa sinua, lähtee käytännön tarpeista ja on "ajan hermolla". ​Rohkeus, luovuus ja omaperäisyys ovat valttia opinnäytetyön aihetta valittaessa.​

Tietoa opinnäytetyöstä

Miten sisällytän opintoihin työtä ja harrastustoimintaa?

Opintojen aikaista työtä ja harrastustoimintaa ​voit opetussuunnitelmasi ja opintojaksojen osaamistavoitteiden​ puitteissa sisällyttää tutkintoosi. Tätä kutsutaan työn, opiskelijajärjestö- ja muun ​harrastustoiminnan opinnollistamiseksi. Voit kysyä neuvoa opinto-ohjaajaltasi.

Tietoa työn ja harrastustoiminnan opinnollistamisesta​

Osallistun vuosittain opintojen suunnittelu- ja ohjauskeskusteluun

Sinulla on mahdollisuus vuosittain käydä opintojen suunnittelu- ja ohjauskeskustelu​ opettajatuutorisi kanssa. Keskustelun tavoitteena on opintojesi edistymisen, opiskelukykysi seuranta ​sekä urasuunnitteluusi liittyvät asiat. HOPSisi päivitetään ohjauskeskustelun yhteydessä. Toivomme, että​ hyödynnät tämän mahdollisuuden.

Tietoa opettajatuutoroinnista ja ohjauskeskustelusta

Ryhtyisinkö opiskelijatuutoriksi?

TAMK arvostaa opiskelijoiden roolia ja merkitystä vertaisina ohjauksen kokonaisuudessa.​ Vertaistuutorit ja degree-tuutorit ovat aloittavien opiskelijoiden neuvojia ja tukijoita.​ Kansainvälisyystuutorina autat ja neuvot vaihto-opiskelijoita, mikä on mukava tapa kotikansainvälistyä.​ Vertaiskoutsit ovat kokeneempia opiskelijatuutoreita tehden yksilö- ja ryhmämentorointia.​ Tamko kouluttaa kaikki opiskelijatuutorit. Tuutoroinnilla ansaitset opintopisteitä ja ennen kaikkea kokemuksia.

Tietoa opiskelijatuutoroinnista

Palaute on arvokasta

Opintojaksoista sinä annat opintojaksopalautteen. ja kerran vuodessa vastaat vuosipalautteeseen. Valmistumisen kynnyksellä ​vastaat valmistuvan opiskelijan palautteeseen.​ Palaute auttaa TAMKia tunnistamaan, missä olemme onnistuneet​ ja mitä voisimme vielä kehittää ja miten. Sinun palautteesi on meille tärkeä ja arvokas.​

Tietoa palautteesta ja sen tärkeydestä

Mitkä ovat oikeutesi ja velvollisuutesi opiskelijana?

TAMKin tutkintosääntö määrittää oikeutesi ja velvollisuutesi. Kun tunnistat ja tiedostat ne sekä toimit niiden mukaan sujuvat opintosi jouhevasti.

Tunnista oikeutesi ja velvollisuutesi opiskelijana