Hyppää pääsisältöön
Selaat tulevan lukuvuoden (2024–2025) opintotietoja.
Haluatko vaihtaa kuluvaan lukuvuoteen?
Tutkinto-ohjelma, lukuvuosi 2024–2025

Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma, 120 op

Tampereen yliopisto
Osaamistavoitteet

Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma käsittää kaksi eri suuntausta, joiden taustalla ovat lakisääteiset tilintarkastuksen ja arvioinnin tehtävät yhteiskunnan eri sektoreilla: JHT-suuntaus ja KHT-suuntaus.

JHT-suuntaus (HM)

Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelman JHT-suuntauksessa suoritettuaan opiskelijalla on tiedot ja taidot erityisesti julkisen sektorin tilintarkastuksen ja arvioinnin vaativiin asiantuntijatehtäviin. Opiskelija hallitsee tilintarkastuksen ja arvioinnin perusteet, käsitteet, käytänteet ja sääntelyn siten, että hänellä on hyvät mahdollisuudet julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan ammattiuran kannalta välttämättömien HT- ja JHT-tilintarkastajatutkintojen suorittamiseen.

Opinnot suoritettuaan opiskelija osaa substanssitaitoina liikekirjanpidon soveltamisen ja tilinpäätösesittämisen erityisesti julkisyhteisössä tavalla, joka mahdollistaa niihin kohdistuvan laadukkaan tilintarkastuksen. JHT-suuntauksen opinnot suorittanut opiskelija osaa myös arvioinnin teoreettiset perusteet ja menetelmät siten, että hän kykenee vaativiin arviointitehtäviin, erityisesti toiminnan ja talouden tuloksellisuuden arviointiin ja tarkastamiseen. Opiskelija tuntee hyvin julkisyhteisöjen talouden valvontajärjestelmän ja sitä koskevan oikeudellisen sääntelyn.

KHT-suuntaus (KTM)

Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelman KHT-suuntauksen opintojaksot suoritettuaan opiskelija saavuttaa valmiudet vaativiin laskentatoimen asiantuntija-, analysointi-, tarkastus-, kehittämis- ja johtotehtäviin sekä kykenee osallistumaan alan tutkimustyöhön. Opiskelija hallitsee laskentainformaation tuottamisen, tarkastamisen ja hyödyntämisen taustat, tavoitteet, käsitteet ja sääntelyn sekä osaa soveltaa näiden alueiden keskeisiä periaatteita ja tekniikoita. KHT-suuntauksen opintojaksot luovat hyvän pohjan yksityisen sektorin tilintarkastajan ammattiuran kannalta välttämättömien HT- ja KHT-tilintarkastajatutkintojen suorittamiseen.

Sisällön kuvaus

Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma (T&A-maisteriohjelma) on Tampereen yliopiston tarjoama ainutlaatuinen kaksivuotinen maisterikoulutus, joka toteutetaan johtamisen ja talouden tiedekunnan eri opintosuuntien yhteistyöllä. Maisteriohjelman opetuksesta vastaavat julkisen talousjohtamisen, julkisoikeuden, yrityksen laskentatoimen sekä yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuunnat. Tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä.

Koulutuksen järjestämisen taustalla ovat kotimaisen ja kansainvälisen kehityksen myötä lisääntyneet tilintarkastus- ja arviointitehtävät yhteiskunnan eri sektoreilla sekä alati kasvanut kysyntä osaavista tilintarkastuksen ja arvioinnin ammattilaisista. Koulutukselle erinomaisen pohjan tarjoaa johtamisen ja talouden tiedekunnan vahva yksityisen ja julkisen sektorin laskentatoimen ja oikeustieteiden osaaminen.

Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma käsittää kaksi eri suuntausta, joiden taustalla ovat lakisääteiset tilintarkastuksen ja arvioinnin tehtävät yhteiskunnan eri sektoreilla:
1. JHT-suuntaus tähtää erityisesti julkisen sektorin tilintarkastuksen ja arvioinnin asiantuntijatehtäviin ja kouluttaa hallintotieteiden maistereita, ja
2. KHT-suuntaus tähtää ensisijaisesti yrityssektorin vastaaviin tehtäviin ja kouluttaa kauppatieteiden maistereita.

Suuntausjaon perustana ovat nykyiset auktorisoidut tilintarkastajatutkinnot (HT, JHT ja KHT). Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelman JHT- ja KHT-suuntauksissa opiskelija voi suorittaa ne opinnot, jotka kuuluvat tilintarkastusalan tutkintojen vaatimuksiin. Tilintarkastusalan perustutkinto on HT-tutkinto. Patentti- ja rekisterihallituksen järjestämän HT-tilintarkastajatutkinnon suoritettuaan tilintarkastaja voi erikoistua julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksiin (JHT-tutkinto) tai yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastuksiin (KHT-tutkinto).

Lukuvuodet
2024–2025, 2025–2026, 2026–2027
Tutkinto­nimikkeet
Hallintotieteiden maisteri
Kauppatieteiden maisteri
Laajuus
120 op
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Ylempi tutkinto-ohjelma
Opetuskieli
suomi
Kampus
Keskustakampus
Koulutusluokitus
732101 Kauppat. maist., liiketaloustieteet
733301 Hallintot. maist., hallintotieteet
Koulutusalat
  • Kauppa, hallinto ja oikeustieteet
  • Yhteiskunnalliset alat
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Lasse Oulasvirta, Professori