Hyppää pääsisältöön
Selaat menneen lukuvuoden (2020–2021) opintotietoja.
Haluatko vaihtaa kuluvaan lukuvuoteen?
Tutkinto-ohjelma, lukuvuosi 2020–2021

Tietojohtamisen DI-ohjelma, 120 op

Tampereen yliopisto
Osaamistavoitteet
 • Suoritettuaan tietojohtamisen DI-tutkinnon opiskelija
  - Ymmärtää tiedon merkityksen organisaatioiden ja yhteiskunnan perustana
  - Ymmärtää erilaisia organisaatioita, niiden toimintaa ja johtamista digitalisoituvassa toimintaympäristössä
  - Tietää tietoperustaisen arvonluonnin sekä tietojärjestelmien ja liiketoiminnan yhteensovittamisen periaatteet
  - Osaa kehittää organisaatioiden arvonluontia hyödyntämällä tieto- ja viestintäteknologiaa ja erilaisia tietoresursseja
  - Osaa kerätä, luokitella, analysoida, tulkita ja hyödyntää tietoa systemaattisesti ja kriittisesti
  - Osaa uudistaa ja kehittää tiedon ja ihmisten johtamiseen liittyviä prosesseja ja toimintatapoja tavoitteellisesti ja vastuullisesti
  - Osaa käyttää viestintä- ja yhteistyötaitojaan monialaisissa ja kansainvälisissä yhteisöissä
  - On omaksunut tuloksellisen työnteon kannalta tärkeimmät tiedot, asenteet ja arvot, joilla voi toimia monenlaisissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä
  - Kykenee osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kehittämiseen rakentavasti kestävän kehityksen periaatteita kunnioittaen.
Lukuvuosi
2020–2021
Tutkinto­nimikkeet
Diplomi-insinööri
Laajuus
120 op
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Ylempi tutkinto-ohjelma
Opetuskieli
suomi
Kampus
Hervannan kampus
Koulutusluokitus
751601 Dipl.ins., tuotantotalous
Koulutusalat
 • Tekniikan alat
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Teemu Laine
Vastuuopettaja:
Pasi Hellsten