Hyppää pääsisältöön
Selaat menneen lukuvuoden (2020–2021) opintotietoja.
Haluatko vaihtaa kuluvaan lukuvuoteen?
Tutkinto-ohjelma, lukuvuosi 2020–2021

Hyvinvointipolitiikan ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriohjelma, 120 op

Tampereen yliopisto
Osaamistavoitteet

Opiskelija hankkii laaja-alaiset tiedot hyvinvointipolitiikan ja hyvinvointitutkimuksen teorioista, käsitteistä ja tutkimusmenetelmistä ja osaa arvioida hyvinvoinnin kysymyksiä osana laajempaa yhteiskunnallista ja globaalia kehystä. Opiskelija osaa käsitellä, arvioida ja tuottaa hyvinvointiin ja hyvinvointipolitiikkaan liittyvää tietoa ja osaamista kriittisesti ja eettisesti.

Opiskelija ymmärtää yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja eettisten kysymysten merkityksen ja omaa taidot osallistua uutta tietoa luovaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan laajemman yhteiskunnan ja työyhteisöjen jäsenenä. Vaativissa yhteiskunnallisissa asiantuntijatehtävissä hän kykenee johtamaan itseään ja muita sekä asioita, prosesseja ja projekteja. Hänellä on monipuoliset vuorovaikutustaidot ja hän osaa viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti. Hän kehittää itsenäisesti omaa asiantuntijuuttaan. Yhteiskuntatieteiden maisterilla on perusvalmius tohtoriopintoihin.

Sisällön kuvaus

Masiteriohjelma koostuu hyvinvointia, hyvinvointipolitiikkaa ja johtajuutta teoreettisesti, käsitteellisesti ja tutkimuksellisesti lähestyvistä opinnoista (25 op), tutkimustaitojen kehittämisestä (10 op), työelämätaitojen reflektoinnista (15 op), pro gradu –tutkielma opinnoista (40 op) sekä vapaasti valittavista opinnoista (30 op). Ohjelman sisällä opiskelija voi suuntautua sosiaalipolittiisesti tai sosiologisesti.

Lukuvuosi
2020–2021
Tutkinto­nimikkeet
Yhteiskuntatieteiden maisteri
Laajuus
120 op
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Ylempi tutkinto-ohjelma
Opetuskieli
suomi
Kampus
Pori
Koulutusluokitus
733203 Yhteiskuntat. maist., sosiaalitieteet
Koulutusalat
  • Yhteiskunnalliset alat
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Eriikka Oinonen