Hyppää pääsisältöön
Selaat tulevan lukuvuoden (2024–2025) opintotietoja.
Haluatko vaihtaa kuluvaan lukuvuoteen?
Tutkinto-ohjelma, lukuvuosi 2024–2025

Vastuullisen liiketoiminnan maisteriohjelma, 120 op

Tampereen yliopisto
Osaamistavoitteet

Vastuullisen liiketoiminnan maisteriohjelman tavoitteena on kouluttaa vastuullisuuden asiantuntijoita ja tiedostavia päätöksentekijöitä.

Vastuullisen liiketoiminnan maisteriopinnot suoritettuaan opiskelijalla on laaja-alainen ymmärrys liiketoiminnasta ja siihen liittyvistä vastuullisuusnäkökulmista. Opiskelija kykenee jäsentämään ja haastamaan yritysten roolia yhteiskunnan hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen tuottamisessa. Opiskelija osaa analysoida ja arvioida kriittisesti erilaisten organisaatioiden johtamista sekä kehittää organisaatioiden toimintaa soveltaen sidosryhmävuorovaikutuksen ja eettisen johtamisen periaatteita. Hän hallitsee vastuullisen liiketoiminnan mittaamisen ja raportoinnin keskeiset menetelmät taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset näkökulmat huomioiden sekä osaa soveltaa ja arvioida niitä erilaisissa liiketoimintaympäristöissä ja -malleissa. Opiskelija osaa tarkastella ja kehittää liiketoiminnan vastuullisuuteen liittyviä käytäntöjä, argumentoida tekemiään päätöksiä yhteistyökykyisesti ja arvioida kriittisesti niiden seurauksia. Hänellä on valmiudet toimia tavoitteellisesti itsenäisesti ja ryhmässä. Hänellä on hyvät esiintymis-, viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä vahva kielitaito. Hän osaa etsiä, analysoida, arvioida ja tuottaa tieteellistä ja käytännöllistä tietoa kirjallisesti ja suullisesti.
Sisällön kuvaus

Tutkinnon suorittaminen kestää päätoimisesti opiskellen noin kaksi vuotta. Tutkinnon suorittanut saa käyttää ekonomin arvoa. Vastuullisen liiketoiminnan maisteriopinnot koostuvat seuraavista kokonaisuuksista:

  • Maisteriohjelman syventävät opinnot väh. 80 op
  • Kieliopinnot 8 op
  • Valinnaiset opinnot enint. 32 op
Lukuvuodet
2024–2025, 2025–2026, 2026–2027
Tutkinto­nimikkeet
Kauppatieteiden maisteri
Laajuus
120 op
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Ylempi tutkinto-ohjelma
Opetuskieli
suomi
Koulutusluokitus
732101 Kauppat. maist., liiketaloustieteet
Koulutusalat
  • Kauppa, hallinto ja oikeustieteet
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Anna Hannula