Hyppää pääsisältöön
Opinto­kokonaisuus, lukuvuosi 2023–2024
YKT.SPO-S01

Sosiaalipolitiikan syventävät opinnot, 90 op

Tampereen yliopisto
Kuvaus

Sosiaalipolitiikan syventävät opinnot (90 op) koostuvat sosiaalipolitiikan teorioiden ja tutkimuksen syventävistä opintojaksoista (25 op), tutkimusmetodologia-opinnoista (10 op), työelämään suuntaavista opinnoista (15 op) sekä pro gradu -tutkielmasta ja -seminaarista (40 op).

Tavoitteet

Yhteiskuntatutkimuksen maisteriksi valmistuvalla sosiaalipolitiikan opintosuunnan opiskelijalla on laaja-alainen ja syvällinen ymmärrys sosiaalipolitiikasta tieteenä ja käytäntönä. Hän osaa tulkita ja käyttää sosiaalipoliittisia ilmiöitä koskevia kansainvälisiä aineistoja. Hänellä on taito tutkia, arvioida ja kehittää sosiaalipolitiikkaa sekä esittää vaihtoehtoisia ratkaisuja vallitseville käytännöille ja ajatustavoille. Hänellä on erinomaiset taidot hankkia ja soveltaa tutkimustietoa ammatillisista ja muista yhteiskunnallisista käytännöistä. Hän osaa tehdä tutkimusta ja raportoida tuloksista tieteellisesti ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla. Sosiaalipolitiikan opintosuunnasta valmistunut maisteri on monipuolisen yhteiskuntatieteellisen koulutuksen saanut asiantuntija, joka havaitsee, analysoi ja ratkaisee hyvinvointiin, sosiaalipoliittisiin järjestelmiin ja kansalaisyhteiskunnan toimintaan liittyviä ongelmia. Hänellä on laaja-alaiset valmiudet toimia asiantuntijana julkisen hallinnon, yritysten ja järjestöjen tehtävissä niin paikallisissa, kansallisissa kuin kansainvälisissäkin toimintaympäristöissä. 

Koodi
YKT.SPO-S01
Opetuskieli
suomi
Lukuvuodet
2021–2022, 2022–2023, 2023–2024
Opintokokonaisuuden taso
Syventävät opinnot
Koulutusalat
Yhteiskunnalliset alat
Maksimiopintopisteet
90
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Marita Husso
Esitietovaatimukset
Kokonaisuudet, joihin opinto­kokonaisuus kuuluu
Koodi
YKT.SPO-S01
Opetuskieli
suomi
Lukuvuodet
2021–2022, 2022–2023, 2023–2024
Opintokokonaisuuden taso
Syventävät opinnot
Koulutusalat
Yhteiskunnalliset alat
Maksimiopintopisteet
90
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Marita Husso