Hyppää pääsisältöön
Selaat menneen lukuvuoden (2022–2023) opintotietoja.
Haluatko vaihtaa kuluvaan lukuvuoteen?
Opinto­kokonaisuus, lukuvuosi 2022–2023
KIE.SU-A02

Suomen kielen aineopinnot valinnaisina opintoina, Vähintään 35 op

Tampereen yliopisto
Tavoitteet

Suomen kielen aineopinnot suoritettuaan opiskelija

  • on syventänyt ymmärrystään suomen kielen rakenteesta, käytöstä ja vaihtelusta

  • osaa asettaa suomen sukukieltensä ja historiansa mukaiseen kontekstiin

  • tuntee lähemmin yhtä suomen sukukieltä

  • tuntee suomen kielen kehityksen päälinjat ja kielenmuutoksen keskeiset periaatteet

  • on tutustunut johonkin kielentutkimuksen erikoisalaan

  • tuntee alansa keskeisimpiä tutkimussuuntauksia ja osaa seurata oman alansa kehitystä

Koodi
KIE.SU-A02
Opetuskieli
suomi
Lukuvuodet
2021–2022, 2022–2023, 2023–2024
Opintokokonaisuuden taso
Aineopinnot
Koulutusalat
Humanistiset alat
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Unni Leino
Koodi
KIE.SU-A02
Opetuskieli
suomi
Lukuvuodet
2021–2022, 2022–2023, 2023–2024
Opintokokonaisuuden taso
Aineopinnot
Koulutusalat
Humanistiset alat
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Unni Leino