Hyppää pääsisältöön
Selaat tulevan lukuvuoden (2024–2025) opintotietoja.
Haluatko vaihtaa kuluvaan lukuvuoteen?
Opintojakso, lukuvuosi 2024–2025
PSY.210

Psykologiset arviointimenetelmät, 5 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2025–2.3.2025)
Aktiivinen periodissa 4 (3.3.2025–31.5.2025)
Koodi
PSY.210
Opetuskieli
suomi
Lukuvuodet
2024–2025, 2025–2026, 2026–2027
Opintojakson taso
Aineopinnot
Arvosteluasteikko
Yleinen asteikko, 0-5
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Mervi Vänskä
Vastuuorganisaatio
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 100 %
Järjestävä organisaatio
Psykologian opetus 100 %

Opintojaksolla käydään läpi psykologisen arviointiprosessin perusperiaatteet luentojen, pienryhmien ja kirjallisuuden avulla. Lisäksi tutustutaan lasten, nuorten ja aikuisten arviointimenetelmiin sekä psykologin lausunnon sisältöön ja lausunnoinnin perusperiaatteisiin.

Osaamistavoitteet
Esitietovaatimukset
Pakolliset esitiedot
Suositellut esitiedot
Oppimateriaalit
Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu
Suoritustapa 1
Luennot ja pienryhmätyöskentely. Luennot koostuvat aloitusluennosta ja yhteisestä palautekeskustelusta sekä itsenäisesti katsottavista tallenteista. Pienryhmät työskentelevät kurssin ajan itsenäisesti.

Osallistuminen opetukseen

07.01.2025 31.05.2025
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2025–2.3.2025)
Aktiivinen periodissa 4 (3.3.2025–31.5.2025)