Hyppää pääsisältöön
Opintojakso, lukuvuosi 2023–2024
PSY.210

Psykologiset arviointimenetelmät, 5 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)
Aktiivinen periodissa 4 (4.3.2024–31.5.2024)
Koodi
PSY.210
Opetuskieli
suomi
Lukuvuodet
2021–2022, 2022–2023, 2023–2024
Opintojakson taso
Aineopinnot
Arvosteluasteikko
Yleinen asteikko, 0-5
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Mervi Vänskä
Vastuuopettaja:
Elina Vierikko
Vastuuorganisaatio
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 100 %
Järjestävä organisaatio
Psykologian opetus 100 %

Opintojaksolla käydään läpi psykologisen arvioinnin perusperiaatteet luentojen, pienryhmien ja kirjallisuuden avulla. Lisäksi tutustutaan lasten, nuorten ja aikuisten arviointimenetelmiin sekä psykologin lausunnon sisältöön ja perusperiaatteisiin.

Osaamistavoitteet
Esitietovaatimukset
Pakolliset esitiedot
Suositellut esitiedot
Oppimateriaalit
Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu
Suoritustapa 1
Luennot ja pienryhmätyöskentely. Luennot koostuvat aloitusluennosta ja yhteisestä palautekeskustelusta sekä itsenäisesti katsottavista tallenteista. Pienryhmät työskentelevät kurssin ajan itsenäisesti.

Osallistuminen opetukseen

09.01.2024 31.05.2024
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)
Aktiivinen periodissa 4 (4.3.2024–31.5.2024)