Hyppää pääsisältöön
Selaat tulevan lukuvuoden (2024–2025) opintotietoja.
Haluatko vaihtaa kuluvaan lukuvuoteen?
Opintojakso, lukuvuosi 2024–2025
PSY.101

Kehityspsykologia I, 5 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2024–20.10.2024)
Aktiivinen periodissa 2 (21.10.2024–31.12.2024)
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2025–2.3.2025)
Aktiivinen periodissa 4 (3.3.2025–31.5.2025)
Aktiivinen periodissa 5 (1.6.2025–31.7.2025)
Koodi
PSY.101
Opetuskieli
suomi
Lukuvuodet
2024–2025, 2025–2026, 2026–2027
Opintojakson taso
Perusopinnot
Arvosteluasteikko
Yleinen asteikko, 0-5
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Kati Heinonen-Tuomaala
Vastuuorganisaatio
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 100 %
Järjestävä organisaatio
Psykologian opetus 100 %

Opintojakson keskeisimpinä sisältöinä on kehityspsykologisiin käsitteisiin ja kehitystä selittäviin malleihin ja teorioihin perehtyminen. Opintojaksolla tarkastellaan sosiaalista, kognitiivista ja emotionaalista kehitystä eri ikävaiheissa. Opintojaksolla perehdytään myös kehityksen biologiseen perustaan. Opintojaksolla kehityksen jatkuvuutta ja muovautuvuutta tarkastellaan huomioiden yksilölliset erot ja ympäristön merkitys kehitystä muokkaavina tekijöinä. Lisäksi opintojaksolla kehityspsykologista tietoa sovelletaan tarkasteltaessa normatiiviseen kehitykseen liittyviä ilmiöitä.

Osaamistavoitteet
Esitietovaatimukset
Lisätiedot
Oppimateriaalit
Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu
Suoritustapa 1
Kurssi koostuu luennoista, tentistä, verkkotehtävistä sekä pääaineopiskelijoille suunnatuista lähitapaamisista.

Osallistuminen opetukseen

27.08.2024 31.07.2025
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2024–20.10.2024)
Aktiivinen periodissa 2 (21.10.2024–31.12.2024)
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2025–2.3.2025)
Aktiivinen periodissa 4 (3.3.2025–31.5.2025)
Aktiivinen periodissa 5 (1.6.2025–31.7.2025)