Hyppää pääsisältöön
Selaat tulevan lukuvuoden (2024–2025) opintotietoja.
Haluatko vaihtaa kuluvaan lukuvuoteen?
Opintojakso, lukuvuosi 2024–2025
PSY.380

Psykologiharjoittelu, 30 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2024–20.10.2024)
Aktiivinen periodissa 2 (21.10.2024–31.12.2024)
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2025–2.3.2025)
Aktiivinen periodissa 4 (3.3.2025–31.5.2025)
Aktiivinen periodissa 5 (1.6.2025–31.7.2025)
Koodi
PSY.380
Opetuskieli
suomi
Lukuvuodet
2024–2025, 2025–2026, 2026–2027
Opintojakson taso
Syventävät opinnot
Arvosteluasteikko
Hylätty-Hyväksytty
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Mervi Jehkonen
Vastuuorganisaatio
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 100 %
Järjestävä organisaatio
Psykologian opetus 100 %

Harjoittelussa opiskelija työskentelee yhdellä psykologian sovellusalueella. Opiskelija on osa moniammatillista työyhteisöä ja hän osallistuu esimerkiksi asiakkaiden hoidon suunnittelu- ja arviointikokouksiin sekä työskentelee ohjatusti asiakastyössä. Hän tutkii, hoitaa ja konsultoi useita asiakkaita harjoittelunohjaajansa alaisena. Lisäksi opiskelija laatii lausuntoja tai yhteenvetoja sekä pitää ainakin yhden koulutustilaisuuden tai esitelmän työpaikan henkilöstölle.

Kurssi sisältää työharjoittelun (5 kk), ”Mitä nuoren psykologin tulee tietää” -luentokokonaisuuden, harjoitteluseminaarit (2 kpl), pienryhmätyöskentelyä, kirjallisuuteen tutustumista harjoittelun ohjaajan ohjeiden mukaisesti sekä harjoitteluraportin laatimisen ja harjoittelun palautekeskustelun yhdessä vastuuopettajan kanssa. 

Osaamistavoitteet
Esitietovaatimukset
Pakolliset esitiedot
Suositellut esitiedot
Oppimateriaalit
Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu
Suoritustapa 1
Luennot, harjoitteluseminaarit (2 kpl), pienryhmätyöskentely, kirjallisuus, työharjoittelu (5 kk), harjoittelukertomus ja palautekeskustelu. Hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija on suorittanut seuraavat osiot: 1) Osallistuminen valtakunnalliselle "Mitä nuoren psykologin tulee tietää" -luennolle, 2) osallistuminen kahteen harjoitteluseminaariin (1 seminaari ennen harjoitteluun lähtemistä ja toinen seminaari harjoittelun loppuvaiheessa, jossa pidetään oma esitelmä), 3) psykologiharjoittelun hyväksytty suorittaminen harjoittelunohjaajan työtodistuksen perusteella ja 4) harjoittelukertomuksen laatiminen ja sen pohjalta käytävä palautekeskustelu harjoittelusta vastaavan opettajan kanssa. Huomaathan, että kaikkiin harjoittelujakson osiin tulee ilmoittautua erikseen.
Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

01.08.2024 31.07.2025
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2024–20.10.2024)
Aktiivinen periodissa 2 (21.10.2024–31.12.2024)
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2025–2.3.2025)
Aktiivinen periodissa 4 (3.3.2025–31.5.2025)
Aktiivinen periodissa 5 (1.6.2025–31.7.2025)

Osallistuminen opetukseen

29.10.2024 29.10.2024
Aktiivinen periodissa 2 (21.10.2024–31.12.2024)

Osallistuminen opetukseen

25.11.2024 25.11.2024
Aktiivinen periodissa 2 (21.10.2024–31.12.2024)

Osallistuminen opetukseen

28.04.2025 28.04.2025
Aktiivinen periodissa 4 (3.3.2025–31.5.2025)