Hyppää pääsisältöön
Selaat menneen lukuvuoden (2022–2023) opintotietoja.
Haluatko vaihtaa kuluvaan lukuvuoteen?
Opintojakso, lukuvuosi 2022–2023
RAK.RS.720

Rakennusterveys ja sisäympäristö, 3 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Koodi
RAK.RS.720
Opetuskieli
suomi
Lukuvuodet
2022–2023, 2023–2024
Opintojakson taso
Syventävät opinnot
Arvosteluasteikko
Yleinen asteikko, 0-5
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Anssi Laukkarinen
Vastuuopettaja:
Veli-Matti Pietarinen
Vastuuopettaja:
Juha Vinha
Vastuuorganisaatio
Rakennetun ympäristön tiedekunta 100 %
Järjestävä organisaatio
Rakennustekniikan opetus 100 %

Ydinsisältö

Sisäympäristöön liittyvät määräykset ja ohjeet sekä tavoite- ja toimenpidearvot

 • Ympäristöministeriön asetus 1009/2017 uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta
 • Asumisterveysasetus 545/2015 ja sen soveltamisohjeet
 • Sisäilmastoluokitus 2018
 • Työterveyslaitoksen julkaisut ja ohjeet
Sisäilman fysikaaliset ja kemialliset epäpuhtauslähteet ja niiden hallinta
 • Kosteus- ja mikrobivauriot
 • Pienhiukkaset, mineraalikuidut
 • Asbesti ja muut haitta-aineet rakennuksessa
 • Rakennusmateriaalien emissiot
 • Ilmanvaihdon vaikutus sisäympäristöön
Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus
 • Sisäilman, rakenteiden ja materiaalien tutkimus- ja mittausmenetelmät
 • Altistumisolosuhteen arviointi, terveyshaitan arviointi ja rakennuksen terveellisyyden arviointi
 • Koettu sisäympäristö

Täydentävä tietämys

Sisäympäristöön liittyvät lait ja asetukset
 • Maankäyttö- ja rakennuslaki
 • Terveydensuojelulaki
 • Työturvallisuuslaki
 • Säteilylaki
 • Asbestilainsäädäntö
Sisäympäristön fysikaaliset ja kemialliset olosuhdetekijät
 • Sisäilman lämpötila, suhteellinen kosteus, hiilidioksidipitoisuus ja radon
 • Rakennuksen paine-erot ja niiden mittaaminen
 • Rakennusmateriaalien, rakennustöiden ja ilmanvaihtojärjestelmien päästö- ja puhtausluokitukset
Kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen kuntotutkimusmenetelmät
 • Lämpökamerakuvaus
 • Merkkiainetutkimus
 • Rakenteiden kosteusmittaukset
 • Sisäilmastokyselyt työpaikoilla ja koulurakennuksissa

Erityistietämys

Haitta-ainetutkimus
Riskiviestintä sisäilmaongelmakohteissa
Osaamistavoitteet
Pakolliset esitiedot
Suositellut esitiedot
Lisätiedot
Suoritustapa 1
Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

Tietoja ei opetusohjelmassa

Tentti

Tietoja ei opetusohjelmassa