Hyppää pääsisältöön
Opintojakso, lukuvuosi 2023–2024
KONE.320

Integroitu tuotekehitys ja tuotanto, 5 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)
Aktiivinen periodissa 4 (4.3.2024–31.5.2024)
Koodi
KONE.320
Opetuskieli
suomi
Lukuvuodet
2022–2023, 2023–2024
Opintojakson taso
Syventävät opinnot
Arvosteluasteikko
Yleinen asteikko, 0-5
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Timo Lehtonen
Vastuuopettaja:
Tero Juuti
Vastuuorganisaatio
Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta 100 %
Järjestävä organisaatio
Konetekniikan opetus 100 %
Ydinsisältö
  • Kurssin suorittanut osaa ottaa huomioon kehitystyössä koko tuotteen elinkaaren ja tuntee kiertotalouden tarjoamat mahdollisuudet.
  • Kurssin suorittanut on tietoinen eroista, jotka seuraavat siitä ohjataanko tehtävää työtä vai syntyvää tulosta. Hän osaa valita tilanteeseen oikean ohjaustavan.
  • Kurssin suorittanut ymmärtää yhdistetyn tuote- ja tuotantokehityshankkeen perusteet, vahvuudet ja riskit.
  • Kurssin suorittanut kykenee laatimaan kehityshankkeesta virtausmallin ja tuntee mallin takana olevat alun perin japanilaiset ohjausperiaatteet.
  • Kurssin suorittanut osaa käyttää tyypillistä projektiohjausohjelmistoa perustasoisesti.
Osaamistavoitteet
Lisätiedot
Oppimateriaalit
Vastaavat opintojaksot
Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

09.01.2024 14.04.2024
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)
Aktiivinen periodissa 4 (4.3.2024–31.5.2024)