Hyppää pääsisältöön
Selaat menneen lukuvuoden (2022–2023) opintotietoja.
Haluatko vaihtaa kuluvaan lukuvuoteen?
Opintojakso, lukuvuosi 2022–2023
RAK.RS.350

Dynamics of Structures, 5 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Koodi
RAK.RS.350
Opetuskieli
englanti
Lukuvuodet
2021–2022, 2022–2023, 2023–2024
Opintojakson taso
Syventävät opinnot
Arvosteluasteikko
Yleinen asteikko, 0-5
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Jari Mäkinen
Vastuuopettaja:
Reijo Kouhia
Vastuuorganisaatio
Rakennetun ympäristön tiedekunta 100 %
Järjestävä organisaatio
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT 100 %
Core content
  • Finite element modelling of discrete and distributed mass systems. Rakenteen elementtimenetelmää hyödyntävän laskentamallin muodostaminen massaltaan diskreetteinä ja jatkuvina systeemeinä.
  • Eigenvalue problem of free vibrations and its numerical solving methods Rakenteen vapaan värähtelyn ominaisarvo-ongelma ja sen numeerisia ratkaisumenetelmiä.
  • Viscous and structural damping models Viskoosin ja rakenteellisen vaimennuksen mallintaminen rakenteen värähtelyongelmassa.
  • Solving time dependent problems by modal methods or by direct time integration methods Rakenteen ajasta riippuvien kuormitusten aiheuttamien vasteiden numeerinen määrittäminen ominaismuotomenetelmällä ja välittömillä integrointimenetelmillä.
  • Modelling of earthquake dynamics Maanjäristysdynamiikan mallintaminen
Complementary knowledge
  • Various mass matrices in structural dynamics Rakenteen erilaisia massamatriiseja.
  • Moving and dynamical loads Liikkuva kuorma palkilla. Rakenteiden dynaamiset kuormitukset.
Osaamistavoitteet
Suositellut esitiedot
Lisätiedot
Oppimateriaalit
Vastaavat opintojaksot
Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu
Suoritustapa 1

Itsenäinen työskentely

Tietoja ei opetusohjelmassa